1. Home › 
  2. › 
  3. Met gemengde teams komen we verder

Met gemengde teams komen we verder

Iedereen is verschillend, dat is altijd zo geweest. Maar in het professionele landschap kunnen we nu spreken van een populatie-mozaïek door allerlei vormen van diversiteit. Nieuwe stijlen van leiderschap en nieuwe manieren van (digitaal) werken leveren mee hun bijdrage aan grensvervaging en globalisering die van ‘diversity’ een onomkeerbaar feit maken.

Het is belangrijk het mozaïek van verscheidenheid als een harmonisch geheel te laten samengaan; 'inclusiveness' gaat hand in hand met ‘diversity’. Deze opleiding behandelt de talrijke maatschappelijke factoren die het begrip ‘diversity’ zo belangrijk maken in het professionele circuit: vooreerst het wettelijke kader van Europese richtlijnen, het regionale en federale gelijke kansen beleid en de antidiscriminatiewet. Maar ook andere maatschappelijke tendenzen zoals de grensvervagende impact van digitalisering, de economische en culturele globalisering.

Niveau Basic
Type opleiding Klassikaal

Totale prijs * Leden: € 460
Niet-leden: € 555
Partner BZB: € 460
Incompany: op maat prijzen op aanvraag

* Heeft u recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

Iedereen die gebruik kan maken van het Febelfin opleidingsaanbod en inzicht wil hebben in het belang van ‘diversity’ in een bedrijfscontext.

Vereiste voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Gedurende deze opleiding zal je, geïnspireerd op de studies van Harvard en McKinsey, de bedrijfseconomische voordelen van een op ‘diversity’ gericht bedrijfsbeleid leren kennen, zoals:

Deze opleiding zal je tenslotte aantonen dat een participative stijl van management, spreiding van verantwoordelijkheden (empowerment), Cultuur van vertrouwen en open discussie de beste voorwaarden zijn om een beleid van ‘diversity’ tenvolle te ondersteunen.

Inhoud

Praktische informatie

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra info:

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Docenten

Ludovicus Van der Jeught
Personal development