1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Paritaire initiatieven

Paritaire initiatieven

Febelfin Academy is de bevoorrechte partner voor de uitwerking van het opleidingsaanbod voor verschillende sectorinitatieven met als doel de vorming van personeelsleden. De sociale partners bieden een uitgebreid en actueel programma aan dankzij onze jarenlange ervaring en kennis van zaken.

Fin Talent

Febelfin Academy is de partner van Fin Talent. Op de overkoepelende website Fin Talent krijg je in één oogopslag een overzicht van alle initiatieven die de financiële sector onderneemt om te investeren in de talenten van zijn medewerkers. Voor meer info: www.fintalent.be

Elan +

Febelfin Academy is de partner voor de uitwerking van het opleidingsaanbod in het kader van Elan+. Het sectorinitiatief van het Paritair Comité 310 is een algemeen opleidingsaanbod voor risicogroepen waarin we de nieuwe initiatieven voor beroepsopleiding samenbundelen. Voor meer info: www.elanplus.be


Formanot

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van het Notariaat breidt het opleidingsaanbod, Formanot, van de Nederlandstalige Raad en de Conseil Francophone verder uit met opleidingen die breder zijn dan de specifiek notariële vorming. Dit opleidingsprogramma bieden ze aan alle bedienden die ressorteren onder het paritair comité 216 voor de notarisbedienden. Hiervoor werken ze samen met Febelfin Academy omdat we een jarenlange ervaring opgebouwd hebben in opleidingen van dergelijke kwaliteit. Voor meer info: www.formanot.be

Sofuba

Sofuba, Vormingsfonds voor Risicogroepen voor de bemiddeling in bank en beleggingsdiensten in, opgericht door een CAO in januari 2014, wordt geleid door een raad van bestuur, die paritair is samengesteld (PC 341). Sofuba biedt een vormingsaanbod aan, in samenwerking met Febelfin Academy, gericht op risicogroepen. Het wil via specialisatie, actualisatie, bijscholing en omschakeling de werknemers de mogelijkheid bieden zich aan te passen aan elke evolutie binnen zijn of haar vakgebied. Dit kan gebeuren door algemene opleidingen en gespecialiseerde, functiegerichte opleidingen (financiële en banktechnische opleidingen ...). Voor meer info: www.sofuba.be

Elan+ Outplacement

Het sectorstelsel Elan+ Outplacement (PC 310) voor outplacement zorgt ervoor dat de betrokken werknemers kunnen terugvallen op een professionele begeleiding en degelijke ondersteuning in hun zoektocht naar een nieuwe betrekking. De sociale partners stellen eveneens een specifiek opleidingstraject voor, opgezet door Febelfin Academy. Dit traject is bestemd voor werknemers in de banksector die een sectortraject voor outplacement hebben aangevat. Voor meer info: www.elanplusoutplacement.be