1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. › 
  5. › 
  6. Innovatie

Innovatie

Leren met impact is het handelsmerk van Febelfin Academy. Daarom maakten we ook in 2021 gebruik van een aantal innovatieve leeroplossingen.

Proctoring examens

In 2021 kreeg Febelfin Academy na het doorlopen van een strenge procedure toelating van de FSMA tot het organiseren van digitale examens op afstand, de zng. proctoring examens. Proctoring examens moeten enerzijds afgenomen worden in overeenstemming zijn met de GDPR wetgeving en anderzijds moet de kans op fraude uitgesloten worden gezien het belang van de certificatie. Dit betekent dat er een aantal uitdagingen te overwinnen waren op gebied van identificatie, op gebied van het behouden van de vertrouwelijkheid van de vragen.

Concreet voorziet een proctor examen in 3 opnamestreams : de frontale camera in de laptop, de schermopname en de 360° opname door de smartphone van de kandidaat. Daarnaast –en zeer belangrijk- is er steeds een examinator aanwezig die voortdurend de verschillende videostreams bekijkt. 

Pas nadat alle streams grondig werden geëvalueerd en hierover een rapport werd opgesteld kan de examinator formeel de examens valideren. Daarna volgt certificatie.

We konden vaststellen dat de slaagpercentages in lijn lagen met de presentiële examens. Het medium is dus niet beslissend voor de slaagkans.   

Hybride leren als het nieuwe normaal

In 2021 konden we de jarenlange ervaring die we reeds hadden opgebouwd met hybride leren consolideren. Febelfin Academy heeft de ambitie om impactvolle opleidingen te organiseren, nl. een impactvolle leeroplossing voor opleidingen met een hoog kennisniveau én praktische toepassing. De klanten - banken bevestigden bovendien dat het digitale leren niet zou weggaan.

Het leren evolueert mee met de maatschappij:

  • Onze deelnemers hebben een voorkeur om op een informele manier te leren. Zij willen ook immersief leren, waarbij men de leerinhoud interactief op eigen tempo kan instuderen.
  • Febelfin Academy is getransformeerd tot ontmoetingsplek. Bankiers komen naar Febelfin Academy omdat het een werkplek is en een betrouwbare bron van informatie.
  • Onze lesgevers worden meer en meer een coach. Een coach die deelnemers de richting uitwijst waar zij de juiste informatie kunnen vinden.

Bij de ontwikkeling van onze hybride leeroplossingen wordt rekening gehouden met 3 pijlers die ook academisch onderbouwd zijn:

(1) enkele theoretische modellen worden verplaatst naar de e-learning

(2) de ontmoetingsmomenten worden zo gestructureerd dat de leerimpact centraal staat en

(3) het volledig traject wordt in co-creatie ontwikkeld.

In 2021 ontwikkelde Febelfin Academy een tiental hybride opleidingen. Deze werden positief geëvalueerd. Deelnemers beoordeelden de e-learning zeer positief op domeinen als kennisverwerving, visuele aantrekkelijkheid en complementair met de klassikale sessie.