1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. › 
  5. › 
  6. Klanten

Klanten

In 2021 zette FA meer dan ooit in op dialoog met haar stakeholders : met welke concrete uitdagingen worden spelers binnen de financiële sector geconfronteerd en welke skills zijn er nodig om hier op een toekomstgerichte en duurzame manier mee om te gaan. Uit die interactie ontstonden een aantal interessante projecten.

AML in de praktijk : Incompany traject binnen Bank van Breda.

Uit de gesprekken met Bank van Breda kwam naar voor dat relatiebeheerders niet alleen nood hadden aan inhoudelijke informatie over AML maar ook aan een praktische leidraad waarmee ze het gesprek over AML konden aangaan met hun klanten. Er werd dus een specifieke vaardigheidstraining ontwikkeld waarbij zo’n 180 cursisten leerden om op een klantvriendelijke maar correcte manier te kunnen voldoen aan de AML compliance vereisten.

Win-win traject

Dat deze opleiding tegemoet kwam aan zeer concrete bekommernissen van de relatiebeheerders werd duidelijk aan de hand van de positieve feedback van de deelnemers. Deze opleiding  zorgde er tegelijk ook voor dat deze zich beter voelden in hun job en minder stress ervaarden om AML gesprekken aan te gaan.

Leren zonder grenzen

Ook binnen de internationale ‘war on talent’ is er vraag naar specifieke kennis, flexibiliteit en interculturele vaardigheden.

Daarom werden in 2021 verdere stappen gezet in de internationalisering van ons opleidingsaanbod: er werden meer grensoverschrijdende thema’s behandeld, we deden beroep op internationale gastsprekers en sloten samenwerkingsakkoorden met opleidingsinstituten in het buitenland. 

We zijn ervan overtuigd dat samenwerking op internationaal vlak verrijkend is voor onze klanten. Het faciliteren van internationale relaties gaat niet enkel over het vinden van internationale coproducenten of presentatiemogelijkheden maar ook over het uitwisselen van kennis, diversiteit, transitie, ervaring,…

Brexit : Learning Apart Together

Naast deze principiële keuze zette de internationalisering zich in 2021 ook verder door als antwoord op concrete vragen uit het buitenland zelf. Sedert het Brexit referendum in 2016 hebben meer dan 440 spelers uit de financiële sector hun activiteiten geheel of gedeeltelijk weggehaald uit het Verenigd Koninkrijk of nieuwe entiteiten opgericht binnen de EU. Op 1 januari 2021 kwam er een definitief einde aan de overgangsperiode en was de scheiding tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk een feit.


Dit impliceerde dat sedert 1 januari 2021 de FSMA verplichtingen van toepassing waren op al wie vanuit uit het Verenigd Koninkrijk financiële diensten wilde aanbieden in België. Werknemers van banken en verzekeringsmaatschappijen uit het Verenigd Koninkrijk moesten dus bijvoorbeeld het basisexamen voor de FSMA afleggen in België.

Op vraag van de verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk heeft FA alle modules in het kader van de bemiddeling in verzekeringen aangeboden in het Engels. Zowel de handboeken, het oefenplatform als het examen werden beschikbaar gemaakt in het Engels. Op deze manier kunnen buitenlandse instellingen voldoen aan de Europese richtlijn “Insurance Distribution Directive (IDD”) en hun activiteiten verder ontplooien.  Het aandeel aan Engelstalige opleidingen binnen FA steeg hierdoor tot 20%.  

We zijn vast van plan om in 2022 deze boeiende reis verder te zetten en het aanbod verder te blijven internationaliseren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit onze deelnemers helpt in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling binnen een alsmaar verder globaliserende wereld.