1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. › 
  5. › 
  6. Ontwikkeling

Ontwikkeling

Ook in 2021 bleven we werken aan de professionele uitdagingen van morgen en aan professionele mobiliteit.

Zelfsturende inschrijvingen

Febelfin Academy wil iedereen binnen de financiële sector niet alleen aanmoedigen om levenslang te leren, maar ook uitnodigen om zelf een stuk verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan op te nemen.

Medewerkers krijgen een programma voorgesteld door hun opleidingsverantwoordelijke en kunnen vanaf dan zelf opleidingen, examens en eventueel herexamens inplannen. Zij hebben daardoor een grotere zelfstandigheid, meer controle over hun dagelijkse organisatie en ze zijn meer betrokken bij hun eigen leerpad en doelstellingen.

De opleidingsverantwoordelijke kan zich hierdoor meer focussen op de loopbaanbegeleiding van de medewerkers.

Een mooi voorbeeld

In 2021 zette Febelfin Academy een digitale API-connectie op tussen de systemen van Alpha Credit en het MyFA platform. Inschrijvingen worden door de opleidingsverantwoordelijke gedaan in functie van het loopbaantraject van de medewerker en komen daarna in real time terecht in het MyFA leerplatform. Vanaf dan begint de ‘zelfsturingsmodus’ : e-learnings worden beschikbaar gemaakt voor de medewerker en de medewerker kan zelf een opleidingsdatum kiezen of een examen boeken.

Fin Days 2021

Febelfin Academy organiseerde in 2021 in samenwerking met de financiële sector voor de tweede maal de Fin Days. Dit zijn opleidingssessies die grote uitdagingen van de financiële sector toelichten. Alle werknemers krijgen met deze uitdagingen te maken en dus is het belangrijk dat zij zich bewust zijn van de impact ervan op hun loopbaan. Deze opleidingen bieden de werknemers uit de financiële sector de kans om levenslang te leren en zo in zichzelf te investeren.

De Fin Days richten zich specifiek op medewerkers die zich nog onvoldoende bewust zijn van de veranderingen die op til zijn in de financiële sector. Zij kunnen hun blik verruimen en hun kennis bijschaven dankzij de Fin Days. 

Bij de banken wordt gewerkt rond levenslang leren via mentoring, jobcoaching, stages en opleiding. Op niveau van de sector wordt voorzien in loopbaanbegeleiding en workshops rond het versterken van loopbaancompetenties. Deze initiatieven focussen op oplossingen voor zij die al vertrouwd zijn met de veranderingen binnen de sector en het idee van levenslang leven al in de praktijk brengen.

Er was dus nood aan een meer laagdrempelig initiatief. Zo ontstond een nieuw concept: de Fin Days.