1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. › 
  5. › 
  6. Voorwoord

Voorwoord

2021 was een woelig jaar dat opnieuw in het teken van de coronapandemie stond. Na de gedwongen improvisatie van 2020 gingen we in 2021 vooral aan de slag met onze creativiteit en ons innovatietalent en toonden we ons blijvend veerkrachtig!

Waar we reikhalzend hadden uitgekeken naar 2021 als 'het jaar waarin alles weer zoals voorheen zou zijn', hebben we in 2021 onze verwachtingen op dat punt snel moeten bijstellen. 

De digitale versnelling die in 2020 was ingezet werd ook in 2021 verder doorgezet, steeds met onze strategie voor ogen van maximale impact voor elke deelnemer, zowel op gebied van financieel-technische kennis als wat betreft jobgerelateerde competenties. 

'The show must go on' en dat gold in 2021 uiteraard ook voor de financiële sector. Er was dan ook nood aan blijvende, structurele oplossingen voorbij de improvisatie van het 1ste 'coronajaar'. Ons team heeft zich daarin zeer creatief en innovatief getoond.

Hun inspanningen werden duidelijk gewaardeerd door onze deelnemers, klanten, lesgevers en opleidingsverantwoordelijken die wij ondanks de omstandigheden ook in 2021 in groten getale mochten verwelkomen. We bereikten meer mensen dan tervoren.

Bij het begin van dit jaarverslag 2021 wil ik iedereen in de ruime 'Febelfin Academy familie' dan ook graag opnieuw bedanken. Het is opnieuw dankzij jullie dat we er in geslaagd zijn om ons motto 'learning, key for evolution' waar te maken. 

Ann Vanlommel | Managing Director  | Febelfin Academy

Kerncijfers

We bereikten 30.940 deelnemers in 2021

De rol van de bank en de bankier is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Van financiële instelling naar een maatschappelijke voortrekker en motor van een duurzame economie. Hiervoor heeft de sector dan ook meer dan ooit nood aan getalenteerde medewerkers voor wie 'levenslang leren' geen opgave maar een uitdaging is op weg naar een mooie toekomst.