1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. › 
  5. › 
  6. Kwaliteit

Kwaliteit

Febelfin Academy draagt de waarde 'kwaliteit' bijzonder hoog in het vaandel. We monitoren onze kwaliteit daarom voortdurend en gaan in gesprek met al onze stakeholders. Door hun feedback kunnen wij onze dienstverlening altijd verder optimaliseren.

Best Lecturer Awards 

Jaarlijks reikt Febelfin Academy deze awards uit op basis van evaluaties door de deelnemers aan opleidingen in 2 categorieën, financieel technische opleidingen en opleidingen persoonlijke ontwikkeling.  

In de categorie persoonlijke ontwikkeling ging de Best Lecturer Award 2023 naar France Bidard (Freelance Consultant).

Erik Luysterborg (Data Protection & Privacy Lead Partner Deloitte) ontving dezelfde onderscheiding in de categorie finance.

In 2023 mochten we rekenen op de medewerking van meer dan 400 gemotiveerde lesgevers. Sommigen onder hen zijn in de loop der jaren heuse ‘vaste waarden’ geworden die er telkens in slagen om nieuwe en bestaande deelnemers warm te maken voor vaak moeilijke onderwerpen. Zij zijn onze rotsen in de branding. Anderen zijn er dan weer heuse ‘aanwinsten’ en zij brengen een even gewaardeerde en altijd interessante ‘frisse wind’ binnen in ons docentenkorps.

Tevredenheidsenquête lesgevers en deelnemers

93% van onze lesgevers beoordeelt de toegevoegde waarde van onze samenwerking als zeer goed of uitstekend. Nog eens 7% beoordeelt ze als goed. Dit betekent dat net als vorig jaar 100% van onze lesgevers de samenwerking met Febelfin Academy als een meerwaarde ziet.

Wat de deelnemers aan onze opleidingen betreft, daar kregen wij op basis van een zeer ruime feedback een tevredenheidsscore van 96,1%. Deze deelnemers evalueren de gevolgde opleiding als zeer goed of uitstekend en zijn dus zgn. ‘net promotors’.

Naast deze samenvattende cijfers leveren de tevredenheidsenquêtes ons veel concrete suggesties op om onze opleidingen en onze dienstverlening in het algemeen steeds verder te optimaliseren.

Opleidingen voor onze lesgevers

Levenslang leren voor iederéén is ons motto en vanuit deze overtuiging nodigden wij ook onze lesgevers uit om zich verder te vervolmaken in wat ze graag doen en waar ze sterk in zijn, namelijk lesgeven. ‘Teaching in 2023 and beyond’ bracht meer dan 100 van onze lesgevers bijeen rond deze 2 topics:

Onze lesgevers waarderen deze aanpak en reikten ons alvast nieuwe thema’s aan voor 2024. Naast inhoudelijke specialisten verwachten wij van onze lesgevers dat zij ook op pedagogisch vlak sterk zijn. Het is een essentieel engagement voor ons om onze lesgevers daarin te begeleiden als onderdeel van de samenwerking. Zo zorgen we samen voor een kwalitatief aanbod voor onze deelnemers.