1. Home › 
  2. › 
  3. Talent Management

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31 december 2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Talent Management

In dit lerend netwerk bespreken we hoe organisaties TALENT kunnen aantrekken, behouden en motiveren.

Het concurrentievermogen en de prestaties zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit en het potentieel van het personeel. Daarom is talent management van cruciaal belang. Organisaties moeten hun talenten beheren, ontwikkelen en behouden.

Een doordacht talent managementbeleid stelt financiële instellingen in staat om talent te identificeren, aan te trekken en te behouden. Daarom moet de talent manager duidelijk de criteria en competenties definiëren die nodig zijn voor verschillende functies. Hij of zij zoekt actief naar geschikte kandidaten denkt strategisch na over aantrekkelijke beloningen en ontwikkelingsmogelijkheden. Talent management speelt ook een cruciale rol bij het stimuleren van innovatie en het bevorderen van groei in de financiële sector.

Het lerend netwerk rond talent management biedt een unieke meerwaarde voor professionals in de financiële sector. Door professionals van verschillende bedrijven samen te brengen die zich bezighouden met talent management, stelt zo'n netwerk hen in staat om van elkaar te leren, best practices uit te wisselen en gezamenlijke uitdagingen aan te pakken. Het biedt een platform voor kennisdeling, waarbij ervaringen, inzichten en innovatieve benaderingen worden gedeeld en besproken.

De thema’s die dit jaar behandeld worden, zullen binnenkort bekend gemaakt worden.