1. Home › 
 2. › 
 3. Aandachtspunten van BTW in adviesverlening aan professionele klanten

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31 december 2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Aandachtspunten van BTW in adviesverlening aan professionele klanten

Ik schrijf in op de interesselijst

Deze opleiding bevat een praktisch overzicht van de belangrijkste en dagelijkse btw-vragen en topics waarmee tal van professionelen mee geconfronteerd worden. 

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

 

Niveau Advanced
Leervorm Klassikale opleiding

Totale prijs *

Leden: € 550
Niet-leden: € 650
Partners/ BZB: € 550
Partner PC200 (Cevora): € 475
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als :

 • relatiebeheerder bij financiële instellingen;
 • interne en externe boekhouders bij dergelijke instellingen;
 • fiscale adviseurs, belastingconsulenten.

Vereiste voorkennis

Advanced: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping). 

Programma

Inhoud

 • Inleiding : Analyse van een handeling inzake btw 
  • Belastingplicht
  • Belastbare handelingen
  • Plaats van de belastbare handelingen
  • Vrijstellingen
  • Voldoening van de btw
  • Praktijkvoorbeelden en een voorbeeld van een analyse en de gevolgen ervan
 • Belastingplichtige
  • Definitie en verschillende soorten + gevolgen op het vlak van verplichtingen
  • Specifieke gevallen van belastingplichtigen
  • Vrijgestelde belastingplichtigen en gevolgen ervan
  • Verplichtingen van belastingplichtigen : aangiften, jaarlijkse klantenlijst, IC opgaven, Intrastat,… bewaringsplicht
  • BTW-eenheid : één belastingplichtige : voorwaarden en concrete gevolgen (voordelen)
  • Praktijkvoorbeelden
 • Belastbare handelingen en analyse 
  • Leveringen van goederen
  • Diensten
  • Praktijkvoorbeelden van leveringen en diensten
  • Onderscheid tussen leveringen en diensten
  • Maatstaf van heffing en tarieven
 • Plaats van de handelingen en voldoening van de btw
  • Onroerende werken en de regeling ‘medecontractant’
  • Uitzonderingen op de algemene regels inzake plaatsbepaling
  • Voorfinanciering van btw – bedrijfskapitaal – exploitatiekredieten en andere
 • Aftrekregeling inzake btw en beperkingen en uitzonderingen
  • Beperking voor autokosten
  • Uitsluiting tabaksfabrikaten en geestrijke dranken (en uitzonderingen daarop)
  • Uitsluiting horecakosten en kosten van onthaal (en uitzonderingen daarop)
  • Onderscheid tussen publicitaire kosten en kosten van onthaal
  • Collectieve sociale voordelen en privatieve sociale voordelen
  • Geschenken, gratis handelingen, sponsoring, …
  • Herzieningen inzake btw op bedrijfsmiddelen : principes
  • Teruggaaf van btw : termijnen, mogelijkheid om vroeger te recupereren, maandelijkse teruggaven
 • Cases
  • Een belastingplichtige bouwt een nieuwbouw om te verhuren aan een groepsvennootschap, om te verkopen aan een groepsvennootschap of in leasing te geven : concrete gevolgen
  • Een belastingplichtige wil een nieuw gebouw huren of kopen : gevolgen inzake btw – voorfinanciering (hoe, hoe lang,…) – huurkoop ? leasing ? lenen ?
  • Een belastingplichtige wil haar wagenpark vernieuwen – koop – huur – leasing – aftrek van btw, doorfacturering

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 dag opleiding

Uren: 9u - 17u

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Type opleiding: Classroom

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer. 

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Docenten

LUC Heylens
Taxation & regulations