1. Home › 
 2. › 
 3. Bankbemiddeling (Wet Willems): afstandsstudie met oefenplatform en online examen (proctoring)

Bankbemiddeling (Wet Willems): afstandsstudie met oefenplatform en online examen (proctoring)

Ik schrijf mij in

Het doel van deze opleiding is:

Na het doorlopen van de opleiding en het afleggen van een succesvol online (proctoring) examen kan je na 48u (werkdagen) je certificaat op ons platform terugvinden. Hier vind je meer info over een online (proctoring) examen.

 

Niveau Basic
Leervorm E-learning, E-learning - afstandsstudie

Opleiding met examen

Totale prijs *

Leden: € 840
Niet-leden: € 940
Partners/ BZB: € 840
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Opleiding met examen

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die professioneel een algemene kennis nodig heeft van het bankwezen en/of voor wie een officieel attest nodig heeft van hun professionele kennis, zoals:

 • Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten;
 • Personen in contact met het publiek (PCP) van gereglementeerde ondernemingen, zoals loketbedienden en de relatiegelastigden;
 • Effectieve leiders van tussenpersonen en personen in contact met het publiek.

Vereiste voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

INHOUD - De opleiding is opgebouwd uit 4 modules:

Module 1 - Basisbeginselen van het bank- en financiewezen (143 pagina's)

Module 1 geeft een inzicht in de omgeving en in de belangrijkste regels van het bank- en financiewezen.

De module wordt onderverdeeld in 4 delen:

 1. De bankomgeving
 2. Basisbeginselen van het Burgerlijk Recht
 3. Grondslagen van de bankwetgeving
 4. Bescherming van het privé-leven

Module 2 - Compliance (99 pagina's)

Module 2 geeft een overzicht van de regels die verband houden met de integriteit van het bankieren. Zij richten zich tot iedere medewerker van een bank.

De module wordt onderverdeeld in 5 delen:

 1. Rol van de compliance
 2. Level playing fields (LPF)
 3. Deontologie van het bankwezen
 4. Verplichting tot informatie
 5. Anti-witwaswetgeving

Module 3 - Betalingsverkeer en spaarproducten (73 pagina's)

Module 3 is een gespecialiseerd onderwerp, gericht op de studie van het betalingsverkeer en bank-, spaar- en depositorekeningen.

De module wordt onderverdeeld in 2 delen:

 1. Bankrekeningen en betalingsverkeer
 2. Spaar- en depositorekeningen

Module 4 - De beleggingsproducten en beleggingsadvies (94 pagina's)

Module 4 is een gespecialiseerde module, gericht op de studie van de financiële markten, het monetair beleid en op de courante beleggingsproducten voor particulieren. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het beleggingsadvies.

Deze module wordt onderverdeeld in 5 delen:

 1. De financiële markten en het monetair beleid
 2. De aandelen
 3. De obligaties
 4. De instellingen voor collectieve belegging (ICB)
 5. De afgeleide financiële producten

Module 3 en module 4 kunnen optioneel zijn voor PCP's - wij verwijzen hiervoor naar het "stappenplan - beroepskennis" van de FSMA.

 

OPBOUW OPLEIDING

Na inschrijving en betaling krijg je toegang tot ons digitaal leerplatform. Daar vind je volgende items:

 • Syllabi: bij elke module hoort een syllabus waarvan de inhoud overeenstemt met de eindtermen van het bijhorende examen;
 • Hoeveel tijd dien ik te voorzien voor het instuderen van de handboeken?
 • Oefeningen: bij elke module zijn oefeningen beschikbaar om je opgedane kennis van de leerstof te toetsen en je voor te bereiden op het examen;
 • Planningstool: deze geeft een overzicht van alle mogelijke examensessies waarvoor je zelf je examen kan inplannen;
 • Certificaat: na het succesvol afleggen van je examen kan je hier je certificaat afdrukken.

 

REGISTRATIEPROCEDURE : Hoe ga je van start met deze opleiding?

 1. Je schrijft je in voor een (her)examen via de knop ‘ik schrijf mij in’. Gelieve bij elke nieuwe inschrijving hetzelfde e-mailadres te gebruiken.
 2. In de laatste stap van het inschrijvingsformulier kan je kiezen om online of per overschrijving te betalen . Nadat je een inschrijvingsbevestiging hebt ontvangen, sturen wij je per mail de factuur.
 3. Na betaling van de factuur wordt je inschrijving verder in ons systeem verwerkt en ontvang je een mail met je persoonlijke activatielink tot ons digitaal leerplatform. Ons digitaal leerplatform omvat syllabi, oefeningen, examen, certificaat.
 4. Op ons digitaal leerplatform kan je een datum kiezen waarop je het examen wenst af te leggen. Alle modules moeten worden afgelegd op dezelfde datum

 

INFORMATIE EXAMEN

Structuur
Je legt per module examen af. Ieder examen per module bestaat uit 20 vragen van het meerkeuzetype (geen giscorrectie). Een online proctoring examensessie duurt maximum 2 uur. Om een module af te leggen heb je ongeveer 30 minuten nodig. Het systeem laat je dus toe om maximaal 4 examens af te leggen per examensessie. Om te slagen voor het examen moet je minstens 60 % behalen per module.

Data
De examendata zijn enkel beschikbaar op je eigen account binnen ons digitaal leerplatform. Je krijgt toegang tot ons digitaal leerplatform na betaling en verwerking van je inschrijving. Syllabi en oefeningen zijn daar voor je beschikbaar van zodra wij je betaling hebben ontvangen.
Wij voorzien wekelijks een examensessie. Je duidt zelf aan wanneer je examen wenst af te leggen. Je kan de gekozen datum kostenloos wijzigen tot 5 kalenderdagen voor het examen.

Resultaten
Is je resultaat positief, dan vind je op je eigen account binnen ons digitale leerplatform een door de FSMA erkend certificaat dat bewijst dat je geslaagd bent voor het examen (aangegeven per module) en dat getuigt van de vereiste technische kennis. 

Ben je niet geslaagd voor één of meerdere modules van het examen, dan kan je je via de website inschrijven voor een herexamen. Belangrijk is hierbij hetzelfde e-mailadres te gebruiken als bij je eerste inschrijving. 
Bij het kiezen van een nieuwe datum moet er een wachtperiode van 15 dagen gerespecteerd worden. Deze periode van 15 dagen gaat in vanaf de dag van het examen waarvoor je niet geslaagd bent. Bijvoorbeeld: als je examen afgelegd hebt op 1 september, dan kan je na 16 september een eventueel herexamen afleggen.

Praktisch informatie

 • Locatie examen: Online (proctoring), hier vind je meer info over een online (proctoring) examen.
 • Prijs per module
  • Lid (met inbegrip van syllabus, oefenplatform en examen): 210€
  • Niet-lid (met inbegrip van syllabus, oefenplatform en examen): 235€
  • Partner (BZB/Fedafin - met inbegrip van syllabus, oefenplatform en examen): 210€
  • Herexamen: 135€

Methodologie

Een ‘E-learning - afstandsstudie’ is 100% zelfstudie. Het is een leervorm waarbij de deelnemer individueel, op eigen tempo leerinhoud verwerkt die aangeboden wordt onder de vorm van een door de docent opgestelde syllabus. Deze wordt in een digitaal formaat (pdf)aangeboden via het MyFA leerplatform, mogelijk aangevuld met een oefenplatform.Lesmateriaal:  syllabi + digitaal oefenplatform

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006