1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Wat moet ik weten voor ik van start ga met mijn examen via online toezicht (Proctoring)?

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31 december 2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Wat moet ik weten voor ik van start ga met mijn examen via online toezicht (Proctoring)?

Met online examentoezicht is het mogelijk om zo dicht mogelijk bij de originele manier van het afnemen van examens te blijven.

We begrijpen dat je vragen en opmerkingen hebt over online examentoezicht (‘online proctoring’). Wat is het? Hoe gaat het in zijn werk? Dit document is opgesteld om je meer informatie te verschaffen over de onderwerpen gerelateerd aan de proctor software ProctorExam. Het document bevat ook algemene instructies met betrekking tot de voorbereiding van je examen. Lees het document aandachtig door en begin zo snel mogelijk met de voorbereiding op je examen, zodat je onverwachte situaties beperkt en de kans op technische problemen tijdens het daadwerkelijke examen verkleint.

Is je vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact op met Febelfin Academy via info@febelfin-academy.be

Veel succes met je examen!

Download "Handleiding-voor-proctorexam Febelfin Academy" (. PDF)

Download "Manual-for-taking-proctorexam Febelfin Academy" (. PDF)


Andere vragen in deze categorie