1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Verkeer je in een bijzondere situatie en heb je nood aan flexibiliteit?

Verkeer je in een bijzondere situatie en heb je nood aan flexibiliteit?

Febelfin Academy streeft naar gelijkheid van kansen en diversiteit.

Febelfin Academy engageert zich ertoe om voor al haar deelnemes een optimale leeromgeving te creëren zodat iedereen gelijke opleidings­kansen krijgen. Enerzijds kiest Febelfin Academy voor een structureel, inclusief diversiteits­beleid, anderzijds voorziet ze ook in specifieke onder­steunings­mogelijk­heden voor deelnemers met een functie­beperking.

Onze opleidingen en examens toegankelijk voor iedereen

Onze gebouwen zijn volledig toegankelijk voor personen met een functiebeperking: geen niveauverschillen, gemakkelijke bereikbaarheid toegang gebouw voor rolstoelgebruikers, voorziening van aangepaste parking en sanitair.

Bovendien bieden we deelnemers die in met een functiebeperking examen of opleiding afleggen, de mogelijkheid om flexibiliteit aan te vragen.    

Wat houdt dit juist in?

Het gaat om aanpassingen aan de opleidings-en examensregelingen die nodig zijn om een deelnemer gelijke kansen te geven in een evaluatiesituatie.

Deze flexibiliteitsmaatregelen worden als redelijk beschouwd wanneer zij voldoen aan de volgende drie criteria:

Wie komt in aanmerking?

Deelnemers met een functiebeperking:

Hoe aanvragen?

1/ De deelnemer in kwestie (en/of zijn/haar opleidingsverantwoordelijke) moet Febelfin Academy op voorhand schriftelijk verwittigen (5 kalenderdagen voor de start van de opleiding of het examen).

2/ Je mag je per mail richten naar info@febelfin-academy.be

3/ Een medisch attest kunnen voorleggen door een erkende arts/specialist

4/ Jouw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

Mogelijke alternatieven die Febelfin Academy aanbiedt in het kader van de flexibiliteit:


Andere vragen in deze categorie