1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Hoe weet ik of ik tot het paritair comité 200 (PC200) behoor en dus recht heb op de Cevora tegemoetkoming?

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31 december 2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Hoe weet ik of ik tot het paritair comité 200 (PC200) behoor en dus recht heb op de Cevora tegemoetkoming?


Andere vragen in deze categorie