1. Home › 
 2. › 
 3. Update fiscaliteit: what's new?

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31 december 2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Update fiscaliteit: what's new?

Ik schrijf in op de interesselijst

Deze opleiding heeft als doel jou wegwijs te maken in de meest recente fiscale aspecten van de woon- of andere onroerend- goedkredieten.

 

Niveau Advanced
Leervorm Klassikale opleiding

Totale prijs *

Leden: € 550
Niet-leden: € 650
Partners/ BZB: € 550
Partner PC200 (Cevora): € 475
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Bijscholingsuren Bank: 4u algemeen
Verzekeringen: 4u algemeen
Hypothecair krediet: 4u algemeen

Bijscholing

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door alle bankmedewerkers in contact met het publiek of met een andere adviesfunctie.

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programma

INHOUD

Inleiding.

 • Bespreking van de federale en gewestelijke bevoegdheden op het gebied van de personenbelasting:
  • algemeen;
  • inzake woon- en andere onroerend goedkredieten + bijhorende individuele levensverzekeringen;
  • belastingverminderingen.
 • Lokalisering van de personenbelasting.

Overzicht van alle bestaande fiscale stelsels.

 • De korf enige & eigen woning.
 • De verhoogde vermindering voor het bouwsparen.
 • De vermindering voor het lange termijnsparen.
 • De complementaire interest.
 • De gewone interest.

Volledig en schematisch overzicht van de fiscale aspecten van onroerend goed kredieten.

 • De woonkredieten voor de eigen woning (overzicht per gewest):
  • notie begrip "eigen" woning;
  • toepasselijke stelsels;
  • bespreking voorwaarden per gewest;
  • praktische voorbeelden.
 • De andere onroerend goed kredieten (federaal):
  • toepasselijke stelsels;
  • bespreking voorwaarden federaal;
  • praktische voorbeelden.

Praktische toepassingen.

 • Berekening.
 • Aangifte technisch.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren)
 • Uren: 09:00 tot 17:00
 • Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 11, § 1, 1°, A, d van de wet van 27.03.95.

Docenten

Maurice Raymond L De Mey
Retail banking
Taxation & regulations
Credits