1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. › 
  5. › 
  6. Ontwikkeling

Ontwikkeling

Febelfin Academy is er voor iedereen die zich verder wil verdiepen in onderwerpen waar hij/zij nu al mee bezig is, maar ook voor alle medewerkers die verder wensen te evolueren in hun loopbaan.

Uit de 2022 FA survey blijkt dat ongeveer de helft van onze deelnemers inzet op professionele mobiliteit en opleiding volgt in functie van hun toekomstige loopbaan. Het is dus heel belangrijk om opleidingen aan te bieden die de nieuwe ontwikkelingen binnen de sector en daarbuiten in kaart brengen en handvaten bieden om deze beter te beheersen.

Sustainability at your fingertips : ESG opleiding van Basic tot Expert

ESG is een zeer actueel thema binnen de financiële sector.

Iedereen die in de financiële sector werkt, zij het in een advies-, management-, compliance- of communicatiefunctie, zal in de toekomst in meer of mindere mate te maken krijgen met ESG. Febelfin Academy heeft daarom een brede waaier aan ESG opleidingen samengesteld waaruit organisaties of individuen zelf een passend opleidingstraject kunnen samenstellen dat precies voldoet aan de noden.

Over ESG werden ook opleidingstrajecten op maat samengesteld in samenwerking met enkele organisaties.

Download "Sustainability at your Fingertips" (. PDF)

Fin Days 2022

Ook de Fin Days werden opnieuw georganiseerd in 2022.

Gezien de financiële sector snel en grondig evolueert is het essentieel dat de professionals die erin actief zijn ook echt méé zijn in deze evoluties en al hun talenten blijvend aanspreken. Levenslang leren is key.

We kozen voor 3 thema's en vroegen ons telkens af hoe elk thema onze job binnen de financiële sector beïnvloedt of zal beïnvloeden in de toekomst: artificiële intelligentie, enterprise blockchain en de mondiale economische en maatschappelijke evoluties.

We mochten ook in 2022 rekenen op een grote opkomst voor de Fin Days!