1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Moet ik bijscholing volgen in bankbemiddeling?

Moet ik bijscholing volgen in bankbemiddeling?

Categorie: Bankbemiddeling

De bijscholingsplicht in bank wordt uitgedrukt in punten/uren. Om je inschrijving als tussenpersoon te behouden, dien je 15 bijscholingspunten/-uren te behalen per periode van één jaar bij een erkende opleidingsverstrekker. 

De verplichting tot bijscholing, en bijgevolg de eerste éénjarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving, de aanstelling of de aanduiding van de persoon.

Gedurende de eerste 3 jaar die volgen op je inschrijving, aanstelling of aanduiding, moeten minstens 12 bijscholingspunten per jaar gericht zijn op de bank- en beleggingsdiensten die worden verleend.  

​​​​​​​Personen in contact met het publiek dienen hun beroepskennis actueel en op peil te houden door geregeld bijscholing te volgen. De werkgever is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van een jaarlijks en geactualiseerd opleidingsplan


Andere vragen in deze categorie