1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Moet ik bijscholing volgen in bankbemiddeling?

Moet ik bijscholing volgen in bankbemiddeling?

Als tussenpersoon/natuurlijke persoon & effectief leider de facto belast met de verantwoordelijkheid

Om je inschrijving als tussenpersoon & effectief leider in bank- en beleggingsdiensten te behouden dien je het bewijs te leveren van in totaal 15 bijscholingsuren per periode van één jaar bij een vergunde opleidingsorganisator.

De verplichting tot bijscholing, en bijgevolg de eerste éénjarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de eerste inschrijving, de aanstelling of de aanduiding als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten.

Vanaf 1 januari 2024 moet dit totaal van 15 bijscholingsuren voor minimaal 1/3 bestaan uit sectorspecifieke bijscholingsuren indien je bijscholing dient te volgen in 2 of meer gereglementeerde activiteiten (bvb je bent aangesteld agent voor bankbemiddeling en als VVD voor verzekeringsdistributie). Je dient in dat geval dus minimaal 5 sectorspecifieke bijscholingsuren te behalen per jaar. De overige 10 bijscholingsuren zijn naar eigen keuze in te vullen, algemeen of sectorspecifiek.

Indien je slechts in 1 gereglementeerde activiteit bent ingeschreven, mag je onbeperkt algemene en/of sectorspecifieke bijscholingsuren inbrengen.

Gedurende de eerste 3 jaar die volgen op je inschrijving, aanstelling of aanduiding, moeten op het totaal van 15 bijscholingsuren minstens 12 bijscholingsuren per jaar gericht zijn op het verwerven van beroepskennis en vakbekwaamheid inzake de producten of diensten die de facto worden verdeeld, ongeacht je inschrijving in 1 of meerdere gereglementeerde activiteiten.


Als PCP - persoon in contact met het publiek

PCP’s in bank- en beleggingsdiensten dienen eveneens hun beroepskennis actueel en op peil te houden door bijscholing te volgen. In totaal gaat het om 15 bijscholingsuren per periode van één jaar.  Er is geen individuele follow-up van het aantal bijscholingsuren, de werkgever is verantwoordelijk voor het collectief uitwerken en uitvoeren van een jaarlijks en geactualiseerd globaal opleidingsplan.


Opgelet : Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31/12/2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren.
Bijvoorbeeld : ‘bank: 2u algemeen en 3u sectorspecifiek’. Tot 31 december 2023 geeft deze opleiding recht op 5 punten/uren in het bijscholingsdomein ‘bank- en beleggingsdiensten’.


Andere vragen in deze categorie