1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Waar vind ik de gedragsregels en de FAQ inzake bank- en beleggingsdiensten?

Waar vind ik de gedragsregels en de FAQ inzake bank- en beleggingsdiensten?

Categorie: Bankbemiddeling

De gedragsregels en de FAQ’s over de bemiddeling van bank- en beleggingsdiensten zijn tot stand gekomen in overleg met de respectieve beroepsverenigingen van de verzekeringssector (Assuralia) en de banksector (Febelfin), de beroepsverenigingen van de tussenpersonen van de verzekerings- en de banksector (FVF, Feprabel, BVVM, Fedafin, BZB), alsook de FSMA.

Alle betrokken partners zijn van oordeel dat de combinatie van de gedragsregels van de sector van de bank- en beleggingsdiensten en van de verzekeringssector, en van deze FAQ’s een passend antwoord bieden op de wettelijke vereisten, en als dusdanig ook een referentiekader en een toetsnorm vormen voor alle geaccrediteerde opleidingsverstrekkers die opleidingen aanbieden die in aanmerking komen in het kader van de geregelde bijscholing.

Deze FAQ’s maken integraal deel uit van de gedragsregels en kunnen enkel worden gewijzigd na voorafgaand overleg tussen de voornoemde beroepsverenigingen en de FSMA.

Zij zijn van toepassing op alle opleidingen die plaatsvinden na 1 september 2015.

De gedragsregels en volledige FAQ is hier beschikbaar.


Andere vragen in deze categorie