1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Wat is een globaal opleidingsplan?

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31 december 2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Wat is een globaal opleidingsplan?

Een globaal opleidingsplan is een plan aan de hand waarvan een organisatie kan aantonen dat voldaan werd aan de bijscholingsverplichting voor PCP’s in bank- en beleggingsdiensten, verzekeringen en kredieten

Het  globaal opleidingsplan

PCP’s hebben immers een bijscholingsverplichting maar de FSMA voert geen individuele follow-up uit van het aantal bijscholingsuren. In plaats daarvan verwacht zij van de werkgever dat hij een jaarlijks en geactualiseerd globaal opleidingsplan voor al zijn PCP’s opstelt. De werkgever moet kunnen aantonen dat een dergelijk plan collectief werd opgesteld en uitgevoerd.


Andere vragen in deze categorie