1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Behaal uw bijscholingspunten nog voor het einde van het jaar!

Behaal uw bijscholingspunten nog voor het einde van het jaar!

, Kredieten

Nog niet in orde met de bijscholingsverplichting en op zoek naar een opleiding die u voldoende punten geeft zowel voor de hypothecaire kredieten als voor de consumentenkredieten? Ontdek in ons ruim aanbod van FSMA erkende bijscholingen onder andere onze opleiding in nieuwe zekerheden! Met deze opleiding behaalt u voor elke kredietactiviteit maar liefst 6 bijscholingsuren.

2018-06-04-CVE-Febelfin-235

Met het in werking treden van de pandwet op 1 januari 2018 wordt ook het eigendomsvoorbehoud en de retentierecht eindelijk wettelijk geregeld. Toegepast op specifieke kredietvormen brengt dit heel wat belangrijke nieuwigheden met zich mee.

De wet versterkt 3 reeds bestaande zekerheden voor schuldeisers zodat deze werkbaarder worden en meer gewicht hebben in de praktijk: het registerpand, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht.

Deze 2 laatste worden in de opleiding nader belicht; in dit artikel zoomen we graag in op de nieuwe pandwet.

Wat brengen de nieuwe pandregels van veranderingen met zich mee?

Met de pandwet wordt:

  •  een uniform, bezitloos registerpand ingevoerd;
  •  de wettelijke basis van het eigendomsvoorbehoud is uit het faillissementsrecht gehaald en naar het burgerlijk wetboek verplaatst;
  •  een algemene wettelijke basis voor het retentierecht gecreëerd.

Onder de oude pandwetgeving was de totstandkoming en afdwingbaarheid van pandrechten afhankelijk van de buitenbezitstelling. Dit hield in dat een pandhouder, vaak de kredietgever, maar een pandrecht op een goed had voor zolang hij de goederen in zijn bezit hield.

De vereiste buitenbezitstelling had tot gevolg dat pandrechten op roerende goederen, behalve in het geval van een pand op de handelszaak, niet vaak ter waarborging van een krediet, gevestigd werden.

De nieuwe pandwet komt aan de problematiek van de buitenbezitstelling tegemoet door een bezitloos registerpand in te voeren. Onder de pandwet is de buitenbezitstelling niet langer een vereiste, maar wel een mogelijkheid.

Toepassing van de pandwetgeving op specifieke kredietvormen

De flexibiliteit van het bezitloos registerpand laat toe dat kredietgevers de in België gekende kredietvormen met een pandrecht zullen waarborgen (bijvoorbeeld, de financiering van een wagen of als een accessoir recht bij een hypotheek) en in het buitenland gekende kredietvormen hun intrede in België zullen maken (bijvoorbeeld, borrowing base lending).

Interesse?

De opleiding over de nieuwe zekerheden van 10 december gaat over de invoering van het registerpand en de wettelijke basis van het eigendomsvoorbehoud. In de opleiding, wordt deze wetgeving en haar impact in detail toegelicht. U krijgt 6 bijscholingsuren in hypothecaire kredieten en 6 bijscholingsuren in consumentenkredieten na het volgen van deze opleiding.

Tijdens deze interactieve opleiding staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. Praktijktips, handige schema’s en herkenbare cases staan centraal. Tegelijk overlaadt onze trainer, Christophe Verhelst, u niet met wetsartikelen of overdadig vakjargon, maar spreekt hij de taal die u elke dag gebruikt in de praktijk.

Ontdek ons volledig erkend FSMA bijscholingsaanbod hier.

Opleiding & Finance: what's new?

CVE-20170522-Febelfin academy-421

Behaal uw bijscholingspunten via onze verzekeringswebinars

Het bijscholingsaanbod voor tussenpersonen en verantwoordelijken inzake de distributie van verzekeri...

Lees meer

2018-06-04-CVE-Febelfin-153

Nieuwe opleidingsformule: 50% taal en 50% communicatieskills

Ons nieuw recept voor de taalopleidingen combineert taalvaardigheid met communicatietechnieken. Verb...

Lees meer

NL

Klaar onder de kerstboom: Onze voorjaarsbrochure 2019 is uit!

We naderen het einde van 2018 en kijken uit naar warme momenten bij de kerstboom. Voor Febelfin A...

Lees meer