1. Home › 
  2. Videoconferentie Tools

Videoconferentie Tools

Volg je een online opleiding? Voor e-learnings, webinars en virtuele coaching sessies zijn bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg ze hier.

Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Videoconferentie Tools (hierna: ‘Tool’ of ‘Tools’) die Febelfin Academy haar Klanten ter beschikking stelt voor het volgen van e-learnings, webinars en coaching sessies (hierna: ‘Sessie of Sessies’). Deze Gebruiksvoorwaarden dienen samen gelezen te worden met en vullen de algemene voorwaarden van Febelfin Academy aan.

Het gebruik van de Tools is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van de Tools erkent de Deelnemer dezen zonder voorbehoud gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.

In het algemeen wordt van de Deelnemers verwacht dat zij redelijke en professionele zorg besteden aan het juiste gebruik van de Tools, in overeenstemming met de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit hun rol en in overeenstemming met de hieronder gedefinieerde regels.

Febelfin Academy wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het gebruik van de Tools door de Deelnemers; in het bijzonder het ongepast gebruik of het delen van ongepaste materiaal in verband met de omvang en het doel van de Tools.

Definities

Begrippen die in de Gebruiksvoorwaarden voorkomen hebben de betekenis die eraan wordt gegeven zoals hieronder bepaald:

Begrip

Definitie

‘Videoconferentie Tool’ (‘Tool’)

De videoconferentie tool is een tool welke gebruikt wordt om te kunnen communiceren via video en audio vanwege een internetverbinding. Videoconferentie tools onder deze gebruiksvoorwaarden dienen verstaan te worden onder de tools die aangeboden worden door dienstverleners waarmee Febelfin Academy contracteert. Deze tools worden zorgvuldig door Febelfin Academy gekozen voor het aanbieden van e-learnings, webinars en coaching-sessies.

‘Lesgever’

De lesgever is de persoon die de e-learning, webinar of coaching-sessie leidt. 

‘Deelnemer’

De deelnemer is de persoon die ingeschreven is voor de e-learning, webinar en/of coaching-sessie.

‘Opdrachtgever’

De organisatie, waartoe de Deelnemer behoort (indien van toepassing), die deze laatste heeft ingeschreven tot een Sessie, met name de opdrachtgever van de Deelnemer.

‘Klant’

De persoon en/of organisatie die de diensten van Febelfin Academy wil gebruiken. Dit kan een individu zijn, nl. de Deelnemer, maar ook een organisatie die wenst gebruik te maken van de diensten van Febelfin Academy.

‘Sessie’

De sessie verwijst naar de online training (bv. e-learning, webinar en/of coaching sessie) waarvoor de Deelnemer is ingeschreven

​​​​​​​

Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de aangeboden Videoconferentie Tools

Persoonlijke uitnodiging

Delen van informatie

Schermdeling

Chatfunctie

Camera en microfoon

Opname functie

Zichtbare persoonsgegevens 

Beveiligde systemen & updates  

Febelfin Academy Contacten

Indien je enige vragen hebt omtrent de Tools en/of deze Gebruiksvoorwaarden, gelieve contact op te nemen met: