1. Home › 
 2. › 
 3. › 
 4. Val ik onder de examenverplichting?

Val ik onder de examenverplichting?

Categorie: Bankbemiddeling

Toegang tot het beroep

De financiële wereld evolueert elke dag. De nadruk wordt vandaag meer dan ooit gelegd op financieel advies met een hoge toegevoegde waarde voor de klant. Knowhow ligt aan de basis van het vertrouwen dat centraal staat in uw klantenrelaties.​​​​​​​ Dit vertrouwen vindt zijn oorsprong in de gereglementeerde uitoefening van het beroep, waarvan de controle en het toezicht gebeurt door de FSMA. Dit houdt in dat u dient ingeschreven te zijn als tussenpersoon ten aanzien van de FSMA.

FSMA-erkenning

Bij Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten is een wettelijk statuut ingevoerd voor de zogenaamde "tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten". Deze wetgeving is bepaald door de FSMA en kan u hieronder terugvinden.


Om uw inschrijving als “tussenpersoon” te bekomen dient u te voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden die, onder meer, de vereiste beroepskennis verzekeren. De beroepskennis wordt opgedaan door het slagen in een examen. Via het examen in bankbemiddeling biedt Febelfin Academy, als door de FSMA erkend examenverstrekker, u de kans om de vereiste beroepskennis te bekomen.

U dient op elk afzonderlijk examen een minimum te halen van 60%. Bij het succesvol afronden van uw examen ontvangt u steeds een door de FSMA erkend certificaat. Zo kan u het certificaat toevoegen bij het indienen van uw FSMA-inschrijvingsdossier.

Beschikt u over een masterdiploma of een bachelor diploma in bank- en financiewezen, dan bent u vrijgesteld​​

Raadpleeg hieronder de FSMA lijst met vrijgestelde diplomas.

1/ U beschikt over een Master diploma? => U bent vrijgesteld.

Vereiste theoretische kennis:​​​​​​​
- Masterdiploma
OF
- Een daarmee gelijkgesteld diploma toegekend vóór het academiejaar 2004-2005

2/ U beschikt over een geschikt Bachelor diploma? => U bent vrijgesteld.

Vereiste theoretische kennis:
Indien het diploma een lessenprogramma omvat van minstens 11 studiepunten technische kennis en 3 studiepunten bedrijfsbeheer of een daarmee gelijkgesteld diploma toegekend vóór het schooljaar 2004-2005. 

3) U beschikt over een niet geschikt Bachelor diploma of geen Bachelor diploma? => U bent niet vrijgesteld.

Vereiste theoretische kennis:
Getuigschrift van Hoger Middelbaar Onderwijs + het afleggen van een gespecialiseerd examen in bank- en beleggingswezen (Bankbemiddeling/Wet Willems), erkend door de FSMA.

U dient het examen in bankbemiddeling af te leggen indien u actief bent als: 

 • tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten
 • persoon in contact met het publiek van gereglementeerde ondernemingen, zoals loketbedienden en relatiegelastigden
 • effectieve leiding

Andere vragen in deze categorie

 1. Hoe schrijf ik mij in voor het examen?
 2. Hoe krijg ik toegang tot de oefenvragen en het studiemateriaal?
 3. Hoe verloopt het examen?
 4. Wat moet ik kennen voor het examen?
 5. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 6. Hoe schrijf ik mij in voor een herexamen?
 7. Ken ik het examenreglement?
 8. Wat is de duur van de vereiste ervaring?
 9. Waar kan ik het examen afleggen?
 10. Moet ik bijscholing volgen?
 11. Welke opleidingen leveren mij punten op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 12. Hoe kan ik bijscholingspunten bekomen door het volgen van webinars?
 13. Ken ik de opleidingsverstrekkers geaccrediteerd door Febelfin Academy?
 14. Waar vind ik de gedragsregels en de FAQ inzake bank- en beleggingsdiensten?