1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Moet ik bijscholing volgen in compliance?

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31 december 2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Moet ik bijscholing volgen in compliance?

Algemeen

Om je inschrijving als erkende Compliance Officer te behouden dien je het bewijs te kunnen leveren van in totaal 40 bijscholingsuren per periode van 3 jaar bij een vergunde opleidingsorganisator.

Voor een tweedelijns Compliance Officer gaat het om 20 bijscholingsuren per periode van 3 jaar bij een vergunde opleidingsorganisator.

De verplichting tot bijscholing vangt aan vanaf het slagen voor het examen.

(Voor het bijscholingsdomein ‘Compliance’ spreken we NIET van algemene en sectorspecifieke bijscholingsuren.)


Wie dient 40 bijscholingsuren te volgen per periode van 3 jaar?

De compliance officers ingeschreven bij de FSMA als erkende compliance officers/-verantwoordelijken voor de compliance functie bij een gereglementeerde onderneming, moeten vanaf het slagen voor het examen, deelnemen aan een opleidingsprogramma bij een erkende opleidingsinstelling.


Wie dient 20 bijscholingsuren te volgen per periode van 3 jaar?


Andere vragen in deze categorie