1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Kan een overschot aan bijscholingsuren worden overgedragen naar de volgende bijscholingsperiode?

Kan een overschot aan bijscholingsuren worden overgedragen naar de volgende bijscholingsperiode?

De bijscholingsplicht voor effectieve leiders, tussenpersonen en VVD’s, in bank- en beleggingsdiensten, verzekeringen en kredieten is jaarlijks en individueel van toepassing. Een overschot aan bijscholingsuren kan overgedragen worden naar het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de bijscholingsuren werden behaald, ten belope van het voor dat volgende kalenderjaar vereiste aantal bijscholingsuren en uitsluitend naar dat volgende kalenderjaar.

De bijscholingsplicht voor PCP’s is jaarlijks en collectief van toepassing via het door de werkgever opgestelde globaal opleidingsplan. Indien in dit globaal opleidingsplan een overschot voorzien is (bv door een meerdaagse opleiding) kan dit overschot collectief naar het volgende jaar overgedragen worden mits verduidelijking van de reden waarom deze opleiding gevolgd dient te worden.


Andere vragen in deze categorie