1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Wordt de bijscholing uitgedrukt in punten of in bijscholingsuren?

Wordt de bijscholing uitgedrukt in punten of in bijscholingsuren?

Vanaf 1 januari 2024 wordt de bijscholing voor alle bijscholingsdomeinen uitgedrukt in bijscholingsuren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene bijscholingsuren en sectorspecifieke bijscholingsuren.

Algemene bijscholingsuren worden toegekend na het volgen van een algemene bijscholingsopleiding. Dit is een opleiding met een brede reikwijdte die betrekking heeft op twee of meerdere gereglementeerde activiteiten en in gelijke mate relevant is voor deze activiteiten. Algemene bijscholingsopleidingen komen in aanmerking voor de cumul van bijscholingen.

Sectorspecifieke bijscholingsuren worden toegekend na het volgen van een sectorspecifieke opleiding. Dit is een opleiding die betrekking heeft op één enkele gereglementeerde activiteit. Sectorspecifieke bijscholingsopleidingen komen niet in aanmerking komen voor de cumul van bijscholingen.

In het opleidingsoverzicht en op onze opleidingsfiches wordt het aantal algemene en het aantal sectorspecifieke bijscholingsuren per bijscholingsdomein telkens expliciet vermeld. 
Bijvoorbeeld : ‘bank: 2u algemeen en 3u sectorspecifiek’. Dit betekent dat de opleiding in dit voorbeeld vanaf 1 januari 2024 recht geeft op de toekenning van 2 algemene en 3 sectorspecifieke bijscholingsuren in het bijscholingsdomein ‘bank- en beleggingsdiensten’

Opgelet : Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31/12/2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren.
Bijvoorbeeld : ‘bank: 2u algemeen en 3u sectorspecifiek’. Tot 31 december 2023 geeft deze opleiding recht op 5 punten/uren in het bijscholingsdomein ‘bank- en beleggingsdiensten’.

​​​​​


Andere vragen in deze categorie