1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Wat houdt de cumul/split regeling voor bijscholing in?

Wat houdt de cumul/split regeling voor bijscholing in?

Vanaf 1 januari 2024 geldt voor de bijscholing voor tussenpersonen in de bemiddelingsactiviteiten bank, verzekeringen en kredieten het systeem van cumul/split

Uitgangspunt

Uitgangspunt daarbij is dat we vanaf 1 januari 2024 zullen spreken van algemene bijscholingsopleidingen en -uren en van sectorspecifieke bijscholingsopleidingen en -uren.

Een algemene bijscholingsopleiding is een opleiding met een brede reikwijdte die betrekking heeft op twee of meerdere gereglementeerde activiteiten en in gelijke mate relevant is voor deze activiteiten. Algemene bijscholingsopleidingen komen in aanmerking voor de cumul van bijscholingen.

Een sectorspecifieke bijscholingsopleiding is een opleiding over een onderwerp dat betrekking heeft op één enkele gereglementeerde activiteit. Deze opleidingen komen niet in aanmerking voor de cumul van bijscholingen.

De verdeling van bijscholingsuren in algemene en sectorspecifieke bijscholingsuren gebeurt door de vergunde opleidingsorganisator, in dit geval Febelfin Academy.

Bijvoorbeeld ‘bank: 2u algemeen en 3u sectorspecifiek ’ betekent dat de opleiding vanaf 1 januari 2024 recht geeft op de toekenning van 2 algemene en 3 sectorspecifieke bijscholingsuren in het bijscholingsdomein ‘bank- en beleggingsdiensten’.

Cumul

De cumul van bijscholingen houdt in dat bij inschrijving voor twee of meer gereglementeerde activiteiten (bankbemiddeling, verzekeringsdistributie en kredietbemiddeling), een bepaalde bijscholingsopleiding (en de toegekende bijscholingsuren) kan meetellen voor de bijscholing in meerdere gereglementeerde activiteiten.

Split

De split van bijscholingen houdt in dat de totale duurtijd van een bijscholingsopleiding (en ook de toegekende bijscholingsuren), proportioneel kan opgedeeld worden naar de verschillende gereglementeerde activiteiten die ter sprake komen in de opleiding.


Andere vragen in deze categorie