1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Nieuw vennootschapsrecht: Volg een webinar voor én door de financiële sector

Nieuw vennootschapsrecht: Volg een webinar voor én door de financiële sector

, Fiscaliteit & regelgeving

Zoekt u een eenvoudige manier om snel uw medewerkers op te leiden in het nieuwe vennootschapsrecht? Werkt u als bankier bij een financiële organisatie? Heeft u al veel horen waaien over de hervorming van het vennootschapsrecht en wenst u graag meer te weten? Dan zijn onze webinars iets voor u. Naargelang de graad van specialisatie die u wenst, kan u kiezen uit 3 opleidingsmogelijkheden.

​​​​​​Wat is de toegevoegde waarde van deze webinars voor u?

Een werkgroep van experten vennootschapsrecht heeft binnen Febelfin de hervorming van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen gedurende meer dan twee jaar opgevolgd. Samen met hen heeft Febelfin Academy een reeks webinars ontwikkeld om financiële instellingen te helpen de impact van het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht in kaart te brengen en uit te leggen aan hun medewerkers.

De webinars zijn erop gericht aan een breed publiek met voldoende diepgang uit te leggen wat het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht concreet inhoudt en betekent.

Kies uit 3 opleidingsmogelijkheden:

  • Een basispakket dat bestaat uit drie webinars: dit pakket geeft een algemeen overzicht van de meest belangrijke hervormingen: nieuwe rechtsvormen en hun basiskenmerken, wijzigingen op het vlak van bestuur en vertegenwoordiging van vennootschappen en verenigingen, de nieuwe besloten vennootschap (BV) en duiding bij de inwerkingtreding van een en ander.
  • Een advanced pakket dat bestaat uit 9 webinars die dieper ingaan op een aantal specifieke topics: de uitgifte en overdracht van effecten, de vorming en de bescherming van het vennootschapsvermogen, de algemene vergadering en het meervoudig stemrecht, herstructureringen, ontbinding en vereffening, de statutaire zetelleer, bestuurdersaansprakelijkheid, het nieuwe recht inzake verenigingen en stichtingen, en het overgangsrecht.
  • Een totaalpakket dat bestaat uit het basispakket en de 9 bijkomende webinars die dieper ingaan op een aantal specifieke topics.

Wat is de impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de financiële sector?​​​​​​​

Zo stelde de CEO van Febelfin, Karel van Eetvelt, het volgende vast naar aanleiding van de goedkeuring van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"De nieuwe regels heffen heel wat nodeloze formaliteiten op, en zorgen voor meer flexibiliteit voor ondernemingen, zonder de belangen van schuldeisers en partners van ondernemingen uit het oog te verliezen. Dat zijn doelstellingen die we ondersteunen vanuit de financiële sector. België beschikt nu opnieuw over een competitief rechtskader voor ondernemingen."

En dat is nauwelijks overdreven. Na een lang en hobbelig parcours en als kers op de taart een regeringscrisis, keurde de Kamer op 28 februari 2019 het langverwachte Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goed. Het WVV zorgt voor een volledig nieuw rechtskader voor Belgische ondernemingen. Het nieuwe vennootschapsrecht brengt ook voor financiële instellingen en hun medewerkers heel wat wijzigingen mee. Sommige vennootschapsvormen verdwijnen. Er komt een besloten vennootschap die je kan oprichten zonder kapitaal.  Een vennootschap kan voortaan dubbel en zelfs meervoudig stemrecht toekennen aan aandelen. Ook is het regime voor de uitgifte van obligaties versoepeld.

Tom Boedts, General Counsel & Director Risk Related Affairs bij Febelfin, wijst erop dat het nieuwe vennootschapsrecht vergaande gevolgen heeft voor alle financiële instellingen.

"Wat betekent de opheffing van het kapitaal voor kredietverlening? Wat betekent het nieuwe wetboek voor de eigen governance van een bank? Wat betekent het voor kapitaalmarkttransacties, successieplanningsdiensten, “know your customer”-procedures? Dat zijn de vragen die elke financiële instelling zich nu moet stellen. En er is haast bij want een deel van de nieuwe regels zijn reeds in werking getreden op 1 mei 2019."

Geïnteresseerd?​​​​​​​

Zoekt u een eenvoudige manier om snel uw medewerkers op te leiden in het nieuwe vennootschapsrecht? Werkt u als bankier bij een financiële organisatie? Heeft u al veel horen waaien over de hervorming van het vennootschapsrecht en wenst u graag meer te weten? Dan is het basispakket of het totaalpakket aan webinars iets voor u, naargelang de graad van specialisatie die u wenst. De webinars laten toe om de opleiding te volgen, waar en wanneer u of medewerkers dat willen.

Webinar Basispakket: Hervorming van het vennootschapsrecht - belangrijkste wijzigingen

Webinar Advanced pakket: Hervorming van het vennootschapsrecht - 9 specifieke thema's

Webinar Totaalpakket: Hervorming van het vennootschapsrecht - basic + advanced modules

Delen

Opleiding & Finance: what's new?

Goed nieuws voor Flex Package abonnementshouders!

Onze Flex Package abonnementsformules werden uitgebreid. Je kan nu zo goed als alle ‘basic’ en ‘adva...

Lees meer

Febelfin Academy annual survey 2024: nieuwe conclusies over leren in de financiële sector.

Iedereen leert anders en in functie van eigen doelstellingen. Betrokkenheid van leidinggevenden verh...

Lees meer

CVE-20210113-Febelfin academy-468

Efficiënte en veilige gegevensuitwisseling : KBC maakt nu ook gebruik van de Febelfin Academy API

Om hun opleidingsverantwoordelijken toe te laten de administratie rond bijscholing sneller, flexibel...

Lees meer