1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Kredieten en duurzaamheid : de laatste stand van zaken

Kredieten en duurzaamheid : de laatste stand van zaken

, Kredieten

Wat moet je als kredietbemiddelaar nu eigenlijk weten over duurzaamheid en ‘groene kredieten’ om een optimaal en actueel kredietvoorstel te kunnen doen aan je klant? We hadden hierover een gesprek met Ivo Van Bulck, Director Retail Banking bij Febelfin en Secretaris-Generaal bij de BVK, en met Walter Van Praet, docent bij Febelfin Academy.

Sedert de Europese Green Deal, het toekomstplan waarmee Europa de uitdaging van de klimaatverandering wil aangaan, is de interesse in zgn. groene investeringen en dito financieringen toegenomen. Zo zien we in de cijfers van de BVK, de Beroepsvereniging van het Krediet, met betrekking tot het eerste kwartaal van 2023 een stijging van 45% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 voor wat betreft het aantal consumentenkredieten voor energiebesparende doeleinden.

Ivo, kan je deze cijfers even toelichten alsjeblief? Wat moeten we onthouden als het gaat over kredieten en investeringen voor energiebesparende doeleinden?  

We moeten een onderscheid maken tussen 2 soorten kredieten. De financiering van energiebesparende investeringen gebeurt immers zowel met hypothecaire kredieten als met consumentenkredieten. In het eerste geval wordt het hypothecaire krediet dat men aangaat voor de aankoop van een woning gecombineerd met een hypothecair krediet voor de financiering van de noodzakelijke energiebesparende verbeteringen aan de woning.

Met specifieke consumentenkredieten voor energiebesparende doeleinden financiert men dan weer de meer algemene zgn. ‘groene’ investeringen zoals elektrische wagens, laadpalen, warmtepompen, zonnepanelen, isolatie, enz... In 2022 werden er ongeveer 60.000 van deze consumentenkredieten aangegaan, een verdubbeling in vergelijking met 2021 en zelfs een verdrievoudiging sinds 2018. We spreken hier over een totale waarde van meer 1 miljard euro. Dit is een duidelijk teken van het toenemend belang dat Belgische gezinnen aan ecologie hechten en een weerspiegeling van de nieuwe reglementeringen inzake energiezuinigheid.  

De voorlopige cijfers voor 2023 bevestigen die tendens en tonen een verdere, zij het minder spectaculaire, stijging. Eén en ander heeft immers ook te maken met het consumentenvertrouwen, de kostprijs van de werken en de evolutie van de rente. 1 ding is zeker, we doen er alles aan om de doelstellingen van Kyoto en Parijs toch nog te halen en dat is toch zeer positief.

Walter, kan je die tendens even kaderen alsjeblief? Vanwaar die grote interesse in groene investeringen?

Er zijn heel wat redenen voor de toename van de kredieten voor energiebesparende doeleinden. Zo wordt de reglementering steeds strenger. Het EPC-attest is ondertussen al ingeburgerd als verplicht document bij heel wat transacties en aanvragen. De EPC-score van een woning bepaalt daardoor mee de waarde ervan. In Vlaanderen is er bovendien sedert 1 januari 2023 de renovatieverplichting waarbij nieuwe eigenaars binnen de 5 jaar na aankoop de EPC-score van hun woning naar een minimale D-score moeten brengen. Wallonië is volop bezig met de ontwerpdecreten voor een soortgelijke regeling.

De energiecrisis heeft de Belgen bovendien bewuster gemaakt van de energieprestatie van hun woning. Energie besparen is niet alleen een ecologische reflex die door de overheid gestimuleerd wordt, maar zeker ook een financiële overweging van individuen.

Ivo, hoe spelen banken/kredietverleners hier op in?

Kredietgevers spelen in op deze tendensen door het verstrekken van zgn. ‘groene’ kredieten aan aantrekkelijke rentevoeten. Bovendien zal je kredietbemiddelaar je op weg helpen met informatie over wetgeving en eventuele premies en op basis daarvan een concreet voorstel maken.

Hoe kunnen we die zgn. ‘groene’ kredieten beoordelen? Is het niet gewoon een nieuw marketinginstrument? Loert ‘greenwashing’ niet een beetje om de hoek?

We mogen ons uitgangspunt, de Europese Green Deal, niet uit het oog verliezen. Om de streefdoelen van België te halen, zal het bedrag van de investeringen in hernieuwbare energie nog sterker moeten toenemen. Het is dus van belang dat dit kan gebeuren in een stabiel en coherent juridisch kader, én dat de financiering aantrekkelijk gemaakt wordt.

Voor “groene” consumentenkredieten moet minstens 50%  van zo’n krediet ook daadwerkelijk energiebesparing beogen. Afhankelijk van de bank kan dit percentage eventueel nog hoger liggen. Voor “groene” hypothecaire leningen zijn we binnen de banksector volop bezig af te stemmen om tot een unanieme definitie van energie-efficiënte hypothecaire kredieten te komen. We hebben hiervoor het akkoord van de Nationale Bank en zullen weldra een inwerkingtredingsdatum bepalen. Met een uniforme definitie en een duidelijke toepassing ervan op de bestaande woningmarkt willen we o.a. “greenwashing” vermijden in de 3 gewesten.

Waarom kunnen banken betere tarieven aanbieden voor ‘groene’ kredieten?

Banken doen inderdaad inspanningen, er kan wel degelijk een verschil in intrestvoet zijn.  Enerzijds neemt de banksector daarmee zijn maatschappelijke rol op in de transitie naar een duurzame samenleving. Energiebesparende investeringen zorgen anderzijds ook voor een objectieve meerwaarde of minstens waardevastheid van woningen en dus een verbetering van het onderpand voor de banken. Ook bij consumentenkredieten speelt de waarde van het onderpand mee, denk maar aan een elektrische wagen.

Walter, kan je iets meer vertellen over de opleiding? Voor wie is ze geschikt?

Het gaat om een ‘advanced’ opleiding van een halve dag op maat van kredietbemiddelaars met een zekere voorkennis van het onderwerp. Up-to-date kennis van wetgeving en premiestelsels zijn onmisbaar om tot een goed advies op maat te kunnen komen. Een kredietbemiddelaar helpt de klant bijvoorbeeld bij het ‘lezen’ van een EPC-certificaat of bij het interpreteren van de kosten die moeten gemaakt worden om een bepaald EPC te kunnen bereiken. Ook fiscaliteit is van belang om de terugbetalingscapaciteit van de klant goed te kunnen inschatten.   

Bedankt Ivo en Walter! We geven tot slot we nog mee dat de eerstvolgende editie van deze klassikale opleiding doorgaat op 8 september 2023 van 9u tot 12u30 bij Febelfin Academy in Brussel. Schrijf je in op de interesselijst indien je deze opleiding graag op een volgende datum zou willen volgen of contacteer Martin Haegheman

Meer info en inschrijving

Deze opleiding kan ook op maat van je organisatie ‘incompany’ georganiseerd worden. Ingrid Goris bekijkt graag met jou de concrete mogelijkheden.

Delen

Opleiding & Finance: what's new?

Nieuw in het opleidingsaanbod - najaar 2024

Met de zomer voor de deur geven we je graag nog ons opleidingsaanbod mee voor dit najaar. De focus l...

Lees meer

Ik laat compliance medewerkers nadenken over communicatie

Binnen het opleidingstraject “Qualified Operational Compliance Professional” is er ook aandacht voor...

Lees meer

Evoluties in betalingsverkeer, wat moet je weten?

Nieuwe regelgeving, technologische innovaties, veranderende consumentenverwachtingen en economische ...

Lees meer