1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. De Belgische woningmarkt onder de loep

De Belgische woningmarkt onder de loep

, Private Banking & Asset management

Waarom is het zo belangrijk om de woningmarkt rigoureus te volgen? En in welke mate wijken woningprijzen vandaag af van hun evenwichtsniveau? Tijdens onze nieuwe opleiding analyseren we het verloop van de woningprijzen en gaan we na of de Belgische markt overgewaardeerd is.

2019-06-06-CVE-febelfin-073

Introductie

"Locatie, locatie, locatie…” De locatie heeft uiteraard een grote impact op de prijs van een woning. Maar er zijn ook andere factoren die een invloed hebben.

In deze opleiding bestuderen we de factoren die de woningmarkt in zijn geheel beïnvloeden, zoals de rente, de conjunctuur, demografische ontwikkelingen, fiscaliteit en het beleid van de regelgever.

Belang van een stabiele vastgoedmarkt

De vastgoedmarkt kan immers risico’s inhouden voor de financiële stabiliteit en voor de nationale economie, in die zin dat de Belgische financiële sector er op niet te verwaarlozen wijze aan zou kunnen worden blootgesteld vermits de hypothecaire kredieten en deze bestemd voor de Belgische niet-financiële ondernemingen in de bouwsector en in vastgoedactiviteiten, een aanzienlijk deel uitmaken van het actief van de banken.

Zo is door spanningen op de hypotheekmarkt de subprime-crisis in de Verenigde Staten ontstaan, die algemeen wordt beschouwd als een van de voorlopers van de wereldwijde economische en financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende jaren. De ervaring van sommige Europese landen, meer bepaald Spanje en Ierland, leert bovendien dat evenwichtsverstoringen op de vastgoedmarkt conjunctuurvertragingen kunnen veroorzaken en verspreiden.

Dit toont aan hoe belangrijk de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn.

Sedertdien krijgen die ontwikkelingen dan ook bijzondere aandacht. Het opsporen van eventuele vastgoedzeepbellen is bovendien een belangrijk element geworden van de constante monitoring van de woningmarkt.

Drivers, risico's en vooruitzichten

Tijdens de opleiding kijken we ook naar de huidige situatie in België en we plaatsen die in een historisch en internationaal perspectief.
We zoomen in op de uitdagingen die de komende jaren een belangrijke invloed op de vastgoedmarkt zullen hebben, zoals onder andere aanpassingen van de fiscaliteit, de vergrijzing en het macro-prudentieel beleid.

Tenslotte bestuderen we het rendement van vastgoed. Welke factoren nemen we het best in rekening? Wat is een realistisch rendement voor de komende jaren?

Interesse in deze zeer actuele topic? 

Met de afschaffing van de Vlaamse woonbonus, de verlaging van de registratierechten, de lage rente en de demografische ontwikkeling is de vastgoedmarkt meer dan ooit een “hot” topic. Kom op 12 november dus zeker meevolgen!

Schrijf u hier in voor onze opleiding

Opleiding & Finance: what's new?

cesga 5

Get ready for the online Environmental, Social and Governance Certification (CESGA)!

In collaboration with ABAF, the Belgian Association of Financial Analysts, Febelfin Academy is happy...

Lees meer

CVE-20141112-Febelfin-172-bewerkt

ESG integration in banks’ investment management activities

This 2-day offline ESG training program is based on the present understanding of the ESG implementio...

Lees meer

CVE-20141107-Febelfin-175-bewerkt

Uitstel van reglementaire termijnen als gevolg van de Covid-19 maatregelen

Kom in dit artikel te weten welke termijnverlenging van toepassing is voor de beroepskennis alsook v...

Lees meer