1. Home › 
 2. › 
 3. › 
 4. Nieuwe kennis- en bijscholingsvereisten in verzekeringen

Nieuwe kennis- en bijscholingsvereisten in verzekeringen

, Verzekeringen

De wet over de Insurance Distribution Directive (IDD) heeft een grote weerslag op onze klanten die verzekeringsproducten verdelen. Vanaf volgend jaar verandert er heel wat voor de examens en bijscholing van tussenpersonen, effectieve leiders, de VVD’s en de PCP’s. Jean Begerem, onze verzekeringsexpert, geeft u hier het volledig overzicht mee.

Kom hier meer te weten over de weerslag van de IDD op de examens en de bijscholing in verzekeringen.

1. NIEUW EXAMENSYSTEEM VANAF 01/09/2020

1.1 Nieuwe examenstructuur in 4 modules

Het uitvoeringsbesluit van 25 juni 2019 heeft de minimum kennisvereisten van de IDD omgezet in een nieuw examenstructuur samengesteld uit 4 modules:

 • een basismodule die de algemene kennisvereisten behandelt;
 • drie gespecialiseerde modules, één per categorie verzekeringsproduct die kan worden aangeboden.

De nieuwe examenstructuur zal van toepassing zijn vanaf 1 september 2020. Op die datum komt het vroegere examensysteem ten einde. De twee systemen zullen niet naast elkaar bestaan.

De verantwoordelijken = verzekeringstussenpersonen, hun effectieve leiders (EL ) en hun verantwoordelijken voor de distributie (VVD) zullen moeten afleggen:

 • Module 1: de basismodule (gemeenschappelijke kennis)
 • afhankelijk van hun distributieactiviteit, één of meerdere van de gespecialiseerde modules:
  • Module 2: Verzekeringen Niet Leven
  • Module 3: Verzekeringen Leven (zonder beleggingscomponenten)
  • Module 4: Verzekeringen Leven met beleggingscomponenten (niet geldig zonder module 3)

De personen in contact met het publiek (PCP’s) zullen enkel het examen over de module 1 moeten afleggen.

Module

   Onderwerp

PCP

Verantwoordelijken

1

 Basiskennis (gemeenschappelijke kennis)

Ja

Ja

2

 Verzekeringen Niet Leven

Neen

Ja (afhankelijk van hun distributieactiviteit)

3

 Verzekeringen Leven
 (zonder beleggingscomponenten)

Neen

Ja (afhankelijk van hun distributieactiviteit)

4

 Verzekeringen Leven met     beleggingscomponenten

Neen

Ja (afhankelijk van hun distributieactiviteit)

1.2 Inhoud van de toekomstige modules

Module 1 – Algemene basismodule

De toekomstige Module 1 is samengesteld uit twee sub-modules en behandelt:

 • alle onderwerpen van de huidige sub-modules 1.1 tot 1.3 (binnen de structuur van Febelfin Academy)
 • nieuwe onderwerpen, opgelegd door de IDD, zoals:
  • Belgische verzekeringsmarkt
  • Minimale Financiële Vakbekwaamheid
  • Bedrijfsethiek
  • Antiwitwaswetgeving (nieuw in het algemeen examen)
  • Bescherming persoonsgegevens/AVG

Module 2 – Verzekeringen Niet Leven

Module 2 is samengesteld uit 4 sub-modules:

 1. Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand
 2. Motorrijtuigenverzekeringen en hulpverlening
 3. Zaakverzekeringen
 4. Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen

De inhoud ervan is zeer gelijklopend met die van de modules 2, 3, 4 en 6 in de huidige structuur van Febelfin Academy.

Modules 3 en 4 -  Verzekeringen Leven

De levensverzekeringen worden behandeld in twee modules:

 • Module 3 - Leven (in twee sub-modules)
 • Module 4 - Leven met beleggingscomponenten

Module 3 behandelt een aantal gemeenschappelijke juridische en technische onderwerpen die ook geldig zijn voor Module 4. Indien u levensverzekeringen met beleggingscomponenten aanbiedt, moeten beide modules worden afgelegd. Module 4 is dus niet geldig zonder module 3.

1.3 Praktische modaliteiten van het examensysteem

De meeste modules zijn samengesteld uit sub-modules. Om te slagen voor een module, moet men slagen voor alle examens van de sub-modules die er deel van uitmaken.

Er is geen opgelegde volgorde in het afleggen van de examens van de verschillende modules en sub-modules.

De gespecialiseerde modules (2, 3, 4) zijn enkel geldig mits het slagen van module 1 (= basismodule). Module 4 is enkel geldig mits het slagen van module 3.

De PCP’s beschikken over één jaar tijd vanaf het begin van hun activiteit om te slagen voor de examens van Module 1 (statuut van PCP in opleiding, mits begeleiding en toezicht van tussenpersoon, VVD of ervaren PCP). Hun werkgever moet tevens hun ervaring kunnen bewijzen.

Om een herexamen te mogen afleggen dient de deelnemer twee weken te wachten vooraleer zich opnieuw te kunnen schrijven voor de herkansing.

De vrijstelling van de examens voor bepaalde diploma’s wordt behouden (master …).

1.4 Overgangsperiode en -maatregelen

De personen die vóór 28 december 2018 al waren onderworpen aan de vereiste beroepskennis en al actief waren, moeten hun beroepskennis niet bewijzen overeenkomstig het nieuw examensysteem (nevenverzekeringstussenpersonen: indien één jaar actief).
Zij worden voor de toekomst en zonder tijdslimiet vermoed te beschikken over de vereiste beroepskennis.

Een overgangsperiode is van toepassing op alle personen die tussen 28 december 2018 en 1 september 2020 ingeschreven of aangeduid zijn in een gereglementeerde functie.

Deze personen moeten slagen voor een minimaal aantal examens van het geschikte niveau om zich te kunnen inschrijven als verzekeringstussenpersoon of te worden aangesteld als EL, VVD of PCP en zo ook vrijgesteld te zijn van de toekomstige examens vanaf 1 september 2020.

Een examen over de basiskennis (PCP/subagent) geldt niet om zich in te schrijven als tussenpersoon of te worden aangesteld als EL of VVD.

Minimale examenlijst gedurende de overgangsperiode:

 Modules van de toekomstige examens

 Minimum examens gedurende de overgangsperiode

 Module 1- Basiskennis

 • Wetgeving (= module 1.1 FA/ VVD + 1.2)
 • Gedragsregels (= module 1.3 FA)

 Module 2 -Niet leven

 • Algemene BA (tak 13 = module 2.1 FA/ VVD + 2.2)
 • BA Motorrijtuigen (tak 10a = module 3.1 FA)
 • Voertuigcasco (tak 03 = module 3.2 FA)
 • Brand en natuurevenementen (tak 08 = module 4.1 FA)
 • Andere schade aan goederen (tak 09 = module 4.2 FA)
 • Ongevallen (tak 1a = module 6.1 FA)
 • Ziekte (tak 02 = module 6.2 FA)

 Module 3/4 - Leven

 • Tak 21 (module 5.2 FA + 5.1/ VVD + 5.6)
 • Tak 23 (module 5.4 FA)
 • Antiwitwaswetgeving (module 5.7 FA)

De verwijzing naar de Febelfin Academy modules betreft het examensysteem van toepassing van januari 2015 tot september 2020.

De betrokken personen dienen minstens de examens af te leggen die in de minimum examenlijst zijn opgenomen ook indien zij niet alle betrokken producten verdelen.

De minimale examenlijst is ook van toepassing op de PCP.

De tijdens de overgangsperiode bekomen attesten zullen verder worden aanvaard bij een inschrijving of een aanstelling na de overgangsperiode (ten minste tot 31 december 2021).

1.5 Aanbod van Febelfin Academy voor het nieuw examensysteem

Om zich voor te bereiden op het nieuw examensysteem zullen de deelnemers beschikken over didactisch materiaal aangepast aan de nieuwe structuur en aan de nieuwe eindtermen:

 • nieuwe handboeken
 • nieuw leerplatform

Febelfin Academy zal het nieuw didactisch materiaal ter beschikking stellen twee maanden voor de toepassing van het nieuw examensysteem. De deelnemers zullen, zoals nu ook het geval is, hun examen mogen voorbereiden volledig op afstand of met een blended learning formule, wat een afstandstudie inhoudt alsook een klassikale coaching-sessie.

2. NIEUW BIJSCHOLINGSSYSTEEM VANAF 01 JANUARI 2020

Het nieuw bijscholingssysteem in verzekeringen komt in werking 1 januari 2020.

Vanaf 1 januari 2020 dienen alle betrokken personen (verzekeringsmakelaars, -agenten, -subagenten en hun EL, VVD en PCP) per jaar 15 uren bijscholing in verzekeringen te bewijzen om hun statuut te bewaren, met uitzondering van de nevenverzekeringstussenpersonen (en hun EL/VVD/PCP) die slechts 3 uren per jaar moeten bewijzen.

Tenzij voor de bijscholing van de PCP:

 • wordt een opleidingspunt toegekend voor ieder gevolgd of bewezen opleidingsuur
 • moet de bijscholing worden gegeven door opleidingsverstrekkers die door de FSMA zijn erkend

De verantwoordelijke personen (verzekeringstussenpersoon, EL, VVD) moeten gedurende de eerste drie jaren na hun inschrijving of aanstelling minimum 12 van de 15 bijscholingspunten besteden aan de kennis van de producten die door hen worden verdeeld of waarop zij toezicht uitoefenen.

Voor de PCP’s is het de werkgever die verantwoordelijk is voor het uitwerken en het uitvoeren van een jaarlijks globaal opleidingsplan, rekening houdend met de omvang en de aard van zijn activiteit en die van zijn PCP.
De werkgever moet dus geen individuele opvolging verzekeren, maar het bijhouden van de aanwezigheidslijsten is aangeraden.

Indien meer dan 15 punten werden verzameld in een bepaald jaar, mag het overschot worden overgedragen naar het volgende jaar, met een maximum van 15 punten (3 voor een nevenverzekeringstussenpersoon). Die overdracht geldt niet voor PCP’s.

Een nieuw bijscholingssysteem is ook voorzien vanaf 1 januari 2020 in bank- en kredietbemiddeling, datum die nog wordt bevestigd door een Koninklijk besluit of door de FSMA.

Meer info over de nieuwe vereisten vindt u terug op de FSMA website.

Delen

Opleiding & Finance: what's new?

Goed nieuws voor Flex Package abonnementshouders!

Onze Flex Package abonnementsformules werden uitgebreid. Je kan nu zo goed als alle ‘basic’ en ‘adva...

Lees meer

Febelfin Academy annual survey 2024: nieuwe conclusies over leren in de financiële sector.

Iedereen leert anders en in functie van eigen doelstellingen. Betrokkenheid van leidinggevenden verh...

Lees meer

CVE-20210113-Febelfin academy-468

Efficiënte en veilige gegevensuitwisseling : KBC maakt nu ook gebruik van de Febelfin Academy API

Om hun opleidingsverantwoordelijken toe te laten de administratie rond bijscholing sneller, flexibel...

Lees meer