1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Positieve Leercultuur

Positieve Leercultuur

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers ook graag en van harte blijven bijleren? (19/11/2024, 13u tot 16u)

Ik schrijf me in

In de wetenschappelijke literatuur wordt een positieve leercultuur gedefinieerd wanneer lerenden leren als iets aantrekkelijks of plezierigs beschouwen. Anders gezegd; wanneer zij inschatten dat er meer voor- dan nadelen verbonden zijn aan de te leveren leerinspanningen.

Het levenslang leren zit reeds sterk verankerd in de financiële sector. In de werkbaarheidsstudie van de SERV geeft 93,9% van de respondenten uit de financiële sector aan dat zij voldoende leermogelijkheden hebben. We kunnen echter niet met zekerheid zeggen dat de respondenten leren ook als iets aantrekkelijks of plezierig beschouwen. Veel van de leermogelijkheden worden immers gecreëerd omwille van wettelijke verplichtingen. Die verplichting heeft vaak een negatieve invloed op de intrinsieke leermotivatie.

Tijdens het laatste lerend netwerk van 2024 gaan we met dit gegeven aan de slag. We ontdekken samen hoe we een positief leerklimaat kunnen ondersteunen en borgen.

PRAKTISCH

FACILITATOR

De facilitator van dit lerend netwerk zal zo snel mogelijk aangekondigd worden.


▶️ ​​​​​​​INSCHRIJVINGSFORMULIER​​​​​​​​​​​​​​