1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Hoe kan ik als kredietbemiddelaar toetreden tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen?

Hoe kan ik als kredietbemiddelaar toetreden tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen?

Tijdens de inschrijving via de online applicatie op de website van de FSMA, dient de kredietgever of de kredietbemiddelaar in een checkbox aan te duiden dat hij zich ertoe verbindt zich aan te sluiten bij Ombudsfin. Tussen Ombudsfin en de FSMA is overeengekomen dat de toetreding best meteen na bevestiging van de inschrijving verder zou worden geformaliseerd.

Kredietgevers en kredietbemiddelaars met een statuut van verbonden agent of subagent, die zelf of via hun principaal reeds lid zijn van Ombudsfin, moeten in principe verder niets ondernemen.

Voor alle andere kredietgevers en kredietbemiddelaars met een statuut van agent in nevenfunctie of makelaar geldt volgende:

Om de toetreding bij Ombudsfin in orde te brengen, moet een ingevulde en ondertekende toetredingsaanvraag worden doorgestuurd naar Ombudsfin via ombudsman@ombudsfin.be. De aanvraag is terug te vinden op p.12 en 13 van het “Toetredingsdossier” dat gepubliceerd is op www.ombudsfin.be (Instellingen/Leden).

Na ontvangst van dit document, is de betrokken kredietgever/bemiddelaar lid van Ombudsfin vzw. In het toetredingsdossier wordt uitgelegd wat dit lidmaatschap concreet inhoudt.


Andere vragen in deze categorie