1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Wat moet ik kennen voor het examen?

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31/12/2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Wat moet ik kennen voor het examen?

De examens zijn gestructureerd in lijn met de kennisvereisten en houden een afzonderlijk examen in per kennismaterie. Deze zijn onderverdeeld in 3 modules voor kredietbemiddeling. Je dient op elk afzonderlijk examen een minimum te halen van 60%.

Vind hier de objectieven terug op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding, waaraan je dient te voldoen bij het afleggen van het examen.


Andere vragen in deze categorie