1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Moet ik bijscholing volgen in kredietbemiddeling?

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31 december 2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Moet ik bijscholing volgen in kredietbemiddeling?

Als tussenpersoon/natuurlijke persoon & effectief leider de facto belast met de verantwoordelijkheid en als VVD

Om je inschrijving als betrokken verantwoordelijke persoon te behouden, dien je het bewijs te leveren van in totaal 3 bijscholingsuren per kredietbemiddelingsactiviteit en per periode van 1 jaar bij een vergunde opleidingsorganisator.

Opgelet : consumentenkredieten is een andere kredietbemiddelingsactiviteit dan hypothecaire kredietbemiddeling.

Uitzondering : agenten in nevenfunctie in consumentenkredieten

De verplichting tot bijscholing, en bijgevolg de eerste éénjarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving, de aanstelling of de aanduiding van de persoon.

Vanaf 1 januari 2024 moet het totaal van 3 bijscholingsuren per kredietbemiddelingsactiviteit en per jaar voor minimaal 1/3 bestaan uit sectorspecifieke bijscholingsuren indien je bijscholing dient te volgen in 2 of meerdere gereglementeerde activiteiten. Je dient in dat geval dus minimaal 1 sectorspecifiek bijscholingsuur te behalen per kredietbemiddelingsactiviteit en per jaar. De overige 2 bijscholingsuren per kredietbemiddelingsactiviteit en per jaar zijn naar eigen keuze in te vullen, algemeen of sectorspecifiek.

Indien je slechts in 1 gereglementeerde activiteit bent ingeschreven, mag je onbeperkt algemene en/of sectorspecifieke bijscholingsuren inbrengen.

Als PCP - Persoon in contact met het publiek

PCP’s in kredietbemiddeling dienen eveneens hun beroepskennis actueel en op peil te houden door bijscholing te volgen. In totaal gaat het om 3 bijscholingsuren per kredietbemiddelingsactiviteit en per periode van één jaar.  Er is geen individuele follow-up van het aantal bijscholingsuren, de werkgever is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van een jaarlijks en geactualiseerd globaal opleidingsplan.​​​​​​


Opgelet : Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31/12/2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren.
Bijvoorbeeld : ‘bank: 2u algemeen en 3u sectorspecifiek’. Tot 31 december 2023 geeft deze opleiding recht op 5 punten/uren in het bijscholingsdomein ‘bank- en beleggingsdiensten’.


Andere vragen in deze categorie