1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Moet ik bijscholing volgen in kredietbemiddeling?

Moet ik bijscholing volgen in kredietbemiddeling?

Als tussenpersoon/natuurlijke persoon & effectief leider de facto belast met de verantwoordelijkheid en als VVD

Om je inschrijving als betrokken verantwoordelijke persoon te behouden, dien je het bewijs te leveren van in totaal 3 bijscholingsuren per kredietbemiddelingsactiviteit en per periode van 1 jaar bij een vergunde opleidingsorganisator.

Opgelet : consumentenkredieten is een andere kredietbemiddelingsactiviteit dan hypothecaire kredietbemiddeling.

Uitzondering : agenten in nevenfunctie in consumentenkredieten

De verplichting tot bijscholing, en bijgevolg de eerste éénjarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving, de aanstelling of de aanduiding van de persoon.

Vanaf 1 januari 2024 moet het totaal van 3 bijscholingsuren per kredietbemiddelingsactiviteit en per jaar voor minimaal 1/3 bestaan uit sectorspecifieke bijscholingsuren indien je bijscholing dient te volgen in 2 of meerdere gereglementeerde activiteiten. Je dient in dat geval dus minimaal 1 sectorspecifiek bijscholingsuur te behalen per kredietbemiddelingsactiviteit en per jaar. De overige 2 bijscholingsuren per kredietbemiddelingsactiviteit en per jaar zijn naar eigen keuze in te vullen, algemeen of sectorspecifiek.

Indien je slechts in 1 gereglementeerde activiteit bent ingeschreven, mag je onbeperkt algemene en/of sectorspecifieke bijscholingsuren inbrengen.

Als PCP - Persoon in contact met het publiek

PCP’s in kredietbemiddeling dienen eveneens hun beroepskennis actueel en op peil te houden door bijscholing te volgen. In totaal gaat het om 3 bijscholingsuren per kredietbemiddelingsactiviteit en per periode van één jaar.  Er is geen individuele follow-up van het aantal bijscholingsuren, de werkgever is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van een jaarlijks en geactualiseerd globaal opleidingsplan.​​​​​​


Opgelet : Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31/12/2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren.
Bijvoorbeeld : ‘bank: 2u algemeen en 3u sectorspecifiek’. Tot 31 december 2023 geeft deze opleiding recht op 5 punten/uren in het bijscholingsdomein ‘bank- en beleggingsdiensten’.


Andere vragen in deze categorie