1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Moet ik bijscholing volgen in kredietbemiddeling?

Moet ik bijscholing volgen in kredietbemiddeling?

Categorie: Kredietbemiddeling

De bijscholingsplicht in kredieten wordt uitgedrukt in uren/punten. Om je inschrijving als betrokken verantwoordelijke persoon te behouden, dien je 3 bijscholingsuren te volgen per kredietbemiddelingsactiviteit per periode van één jaar bij een erkende opleidingsverstrekker.

Uitzondering : agenten in nevenfunctie in consumentenkredieten

De verplichting tot bijscholing, en bijgevolg de eerste éénjarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving, de aanstelling of de aanduiding van de persoon.

Personen in contact met het publiek dienen hun beroepskennis actueel en op peil te houden door geregelde bijscholing te volgen. De werkgever is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van een jaarlijks en geactualiseerd opleidingsplan

​​​​​​​


Andere vragen in deze categorie