1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Overgangsregime dat van toepassing was tot 30 april 2017, kon ik hiervan gebruik maken?

Overgangsregime dat van toepassing was tot 30 april 2017, kon ik hiervan gebruik maken?

Sommige bemiddelaars, verantwoordelijke personen en personen in contact met het publiek konden genieten van een overgangsregime waarbij zij geen bewijs moesten leveren dat zij geslaagd waren in een examen of waarbij zij een examenattest mochten opleveren dat dateerde van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Deze regeling was van kracht tot 30 april 2017. Wie tussen 1 november 2015 en 30 april 2017 met succes op het overgangsregime beroep heeft gedaan, blijft er ook nadien de voordelen van genieten. Vanaf 1 mei 2017 kan dit regime echter niet meer worden ingeroepen.

1/ Personen die geen bewijs moesten leveren dat zij geslaagd waren in een examen

a. Personen uit de banksector die geen bewijs moesten leveren dat zij geslaagd zijn in een examen

Personen die voor 1 januari 2015 actief waren als of bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten moesten geen examen meer afleggen.

b. Personen uit de verzekeringssector die geen bewijs moesten leveren dat zij geslaagd zijn in een examen

Personen die gedurende de periode van 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2015 ononderbroken actief geweest zijn bij een verzekeringstussenpersoon die aan kredietbemiddeling deed, moesten geen examen meer afleggen.

2/ Personen die een attest aanleverden van een examen dat werd afgelegd voor de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving

Sommige bemiddelaars konden genieten van een overgangsregime waarbij zij een examenattest mochten opleveren dat dateerde van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Alle personen die voor 1 november 2015 een objectief en meetbaar individueel examen hebben afgelegd dat volgde op een gespecialiseerde opleiding inzake krediet en waarvan de FSMA heeft aanvaard dat de inhoud voldoet aan de wettelijke vereisten, mochten dit attest als bewijs van beroepskennis voorleggen. Het ging om de volgende examens:

Met andere woorden:


Andere vragen in deze categorie