1. Home › 
 2. › 
 3. › 
 4. Overgangsregime dat van toepassing was tot 30 april 2017, kon ik hiervan gebruik maken?

Overgangsregime dat van toepassing was tot 30 april 2017, kon ik hiervan gebruik maken?

Categorie: Kredietbemiddeling

Sommige bemiddelaars, verantwoordelijke personen en personen in contact met het publiek konden genieten van een overgangsregime waarbij zij geen bewijs moesten leveren dat zij geslaagd waren in een examen of waarbij zij een examenattest mochten opleveren dat dateerde van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Deze regeling was van kracht tot 30 april 2017. Wie tussen 1 november 2015 en 30 april 2017 met succes op het overgangsregime beroep heeft gedaan, blijft er ook nadien de voordelen van genieten. Vanaf 1 mei 2017 kan dit regime echter niet meer worden ingeroepen.

1/ Personen die geen bewijs moesten leveren dat zij geslaagd waren in een examen

a. Personen uit de banksector die geen bewijs moesten leveren dat zij geslaagd zijn in een examen

Personen die voor 1 januari 2015 actief waren als of bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten moesten geen examen meer afleggen.

b. Personen uit de verzekeringssector die geen bewijs moesten leveren dat zij geslaagd zijn in een examen

Personen die gedurende de periode van 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2015 ononderbroken actief geweest zijn bij een verzekeringstussenpersoon die aan kredietbemiddeling deed, moesten geen examen meer afleggen.

2/ Personen die een attest aanleverden van een examen dat werd afgelegd voor de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving

Sommige bemiddelaars konden genieten van een overgangsregime waarbij zij een examenattest mochten opleveren dat dateerde van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Alle personen die voor 1 november 2015 een objectief en meetbaar individueel examen hebben afgelegd dat volgde op een gespecialiseerde opleiding inzake krediet en waarvan de FSMA heeft aanvaard dat de inhoud voldoet aan de wettelijke vereisten, mochten dit attest als bewijs van beroepskennis voorleggen. Het ging om de volgende examens:

Met andere woorden:

 •  De personen die geslaagd waren voor de "gespecialiseerde module Consumentenkrediet" voor 1 november 2015, waren enkel vrijgesteld van module 1 en 2 van kredietbemiddeling. Geen vrijstelling voor module 3 over hypothecaire kredieten! Opgepast: Dit was enkel van toepassing tijdens het overgangsregime tot 30/04/2017.
 •  De personen die geslaagd waren voor modules 1, 2 en 5 in bankbemiddeling (Wet Willems) voor 1 november 2015, waren automatisch vrijgesteld van alle modules van kredietbemiddeling (module 1 + module 2 + module 3). Opgepast: Dit was enkel van toepassing tijdens het overgangsregime tot 30/04/2017.

Andere vragen in deze categorie

 1. Val ik onder de examenverplichting?
 2. Hoe schrijf ik mij in voor het examen?
 3. Hoe krijg ik toegang tot de oefenvragen en het studiemateriaal?
 4. Wat moet ik kennen voor het examen?
 5. Hoe verloopt het examen?
 6. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 7. Hoe schrijf ik mij in voor een herexamen?
 8. Ken ik het examenreglement?
 9. Wat is de duur van de vereiste ervaring?
 10. Waar kan ik het examen afleggen?
 11. Moet ik bijscholing volgen?
 12. Welke opleidingen leveren mij punten op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 13. Hoe kan ik bijscholingspunten bekomen door het volgen van webinars?
 14. Is Febelfin Academy erkend als opleidingsverstrekker?
 15. Waar vind ik de gedragsregels en de FAQ inzake de kredietbemiddeling?
 16. Hoe kan ik als kredietbemiddelaar toetreden tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen?