1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Opleiding ‘Qualified Operational Compliance Professional’: De basics in 5 vragen en antwoorden

Opleiding ‘Qualified Operational Compliance Professional’: De basics in 5 vragen en antwoorden

, Compliance & Audit

Financiële instellingen hebben steeds meer compliance-medewerkers nodig. Sterker nog: het aantal compliance- en controlefuncties is het voorbije decennium met 80 procent toegenomen. Het omscholen van personeelsleden naar compliance-functies is absoluut noodzakelijk.

‘Veel mensen hebben een verkeerd beeld van compliance. Het is een domein waar ik zelf heel veel van hou’, zegt Elien De Baeck, senior manager bij Deloitte en de inhoudelijke expert achter de opleiding tot ‘Qualified Operational Compliance Professional’ van Febelfin Academy. ‘Om te beginnen is compliance heel dynamisch, want de invulling verandert continu. Bovendien raakt het ook verschillende kennisdomeinen aan. Compliance medewerkers moeten zowel vertrouwd zijn met financiële producten als met regelgevende domeinen zoals privacy, remuneratie & governance. Het is een domein waarin je je helemaal kan ontplooien en amuseren. Je geraakt er niet snel op uitgekeken.’ 

Toch is er een groot tekort aan compliance-medewerkers. Het aantal compliance- en controlefuncties is het voorbije decennium met 80 procent toegenomen. Maar voor al die vacatures zijn er te weinig gegadigden. ‘De financiële instellingen hebben het moeilijk om de juiste profielen met compliance ervaring te vinden op de arbeidsmarkt’, zegt Martin Haegheman, senior advisor Learning & Development bij Febelfin Academy.

Waarom is er zo’n groot tekort aan compliance-medewerkers? 

Haegheman: ‘Wie afstudeert in een domein zoals verzekeringen en financiën kiest doorgaans voor meer commerciële functies. Studenten van algemene studierichtingen zijn dan weer  onvoldoende vertrouwd met de mogelijkheden die compliance biedt. Een student criminologie heeft vaak de perfectie competenties voor een loopbaan in compliance maar vindt de weg er niet onmiddellijk naartoe. Daarnaast is het omscholen van personeelsleden naar compliance-functies ook absoluut noodzakelijk. Dat is ook de reden waarom we in overleg met de financiële sector het traject tot ‘Qualified Operational Compliance Professional’ hebben uitgewerkt. Daarmee mikken we op drie groepen: de schoolverlaters, compliance-medewerkers die hun kennis willen verbreden en medewerkers die zich binnen een financiële instelling willen heroriënteren naar een compliance-functie.’ 

Hoe groot is de relevantie van de opleiding tot ‘Qualified Operational Compliance Professional’? 

De Baeck: ‘Compliance zal nog verder aan belang winnen aangezien de regelgeving in dit domein gericht is op de bescherming van consumenten en de integriteit van de financiële markten. Vanuit de Europese Commissie komen er nog nieuwe regelgevende pakketten op ons af die de komende jaren nog geïmplementeerd moeten worden en die een grote impact zullen hebben op de financiële sector.’ 

Haegheman: ‘Bovendien is compliance in volle ontwikkeling. Twintig jaar geleden lag de focus vooral op het naleven van wet- en regelgeving. Vandaag is de compliance materie verweven in bijna alle processen en zijn specifieke vaardigheden nodig.  Hierdoor is de rol van de operationele compliance-medewerkers veranderd en wordt steeds meer van hen gevraagd.’ 

Waarin verschilt de opleiding van andere compliance-opleidingen? 

De Baeck: ‘Veel opleidingen zijn eerder theoretisch, terwijl we in deze opleiding net heel erg de nadruk leggen op de praktijk. De theorie verwerken de deelnemers eerst via verschillende vormen van pre-course studie, wat de basis is voor interactieve workshops. Daar wordt nog even teruggekomen op de theorie, maar in de workshops ligt de nadruk toch grotendeels op de behandeling van praktijkcases. De deelnemers buigen zich in kleine groepjes over concrete cases die uit het leven gegrepen zijn. Met die praktische bagage staan de deelnemers steviger in hun schoenen wanneer ze later op de werkvloer zelf cases moeten beoordelen en aanpakken.’  

De opleiding combineert zowel E-learning als klassikale workshops. Wat is het voordeel van zo’n hybride educatieve aanpak? 

Haegheman: ‘Met het hybride leren spelen we in op de individuele behoeften van deelnemers. De deelnemers kunnen zich voorbereiden op hun eigen ritme. Op deze manier voorkomen we enerzijds studievertragingen tijdens de workshops en anderzijds zorgen we ervoor dat iedereen met eenzelfde basiskennis start. We hebben ook gemerkt dat een hybride leeromgeving zorgt voor meer inzicht in de prestaties en resultaten van deelnemers. Op die manier blijft de docent op de hoogte van de voortgang van een bepaalde deelnemer. Het is meteen duidelijk wanneer het heel goed gaat, of wanneer een deelnemer individuele ondersteuning nodig heeft. In de workshops werken we dan ook vooral met break-out sessies zodat interactie en uitwisseling van ideeën prioriteit krijgen. De workshops worden mee ondersteund door compliance officers vanuit het werkveld.  De deelnemer verwerft een certificaat na het succesvol afleggen van het hele traject.'

Waaruit bestaat de samenwerking tussen Febelfin Academy en Deloitte? 

De Baeck: ‘Deloitte is al vele jaren de preferred partner van Febelfin Academy voor de inhoudelijke ondersteuning van de compliance-opleidingen. Elke workshop wordt begeleid door een gespecialiseerde medewerker van Deloitte, waarbij we telkens een tweede expert uitnodigen uit de sector om complementaire inzichten te geven vanuit hun persoonlijke praktijkervaring.’ 

Haegheman: ‘Door samen de noden op het vlak van kennis en competenties in kaart te brengen, hebben we vier modules gecreëerd die operationele compliance-medewerkers moeten wapenen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Want naast technische kennis, zorgen we er ook voor dat de communicatieve vaardigheden voldoende aan bod komen. Zo besteden we aandacht aan het ontwikkelen van skills om communicatie en samenwerking met adviseurs, directie en andere diensten maximaal te faciliteren.’ 

Het traject ‘Qualified Operational Complance Professional’ kan in open aanbod gevolgd worden door iedereen met een basiskennis van de werking van financiële instellingen en de rol van compliance hierin. De volgende sessies zijn gepland in november 2023 en je kan hiervoor nu al inschrijven via de website van Febelfin Academy. Meer info bij martin.haegheman@febelfin-academy.be

Dit traject kan ook georganiseerd worden op maat van je organisatie of van je team. Neem hiervoor contact op met ingrid.goris@febelfin-academy.be

Info en inschrijving

Delen

Opleiding & Finance: what's new?

Goed nieuws voor Flex Package abonnementshouders!

Onze Flex Package abonnementsformules werden uitgebreid. Je kan nu zo goed als alle ‘basic’ en ‘adva...

Lees meer

Febelfin Academy annual survey 2024: nieuwe conclusies over leren in de financiële sector.

Iedereen leert anders en in functie van eigen doelstellingen. Betrokkenheid van leidinggevenden verh...

Lees meer

CVE-20210113-Febelfin academy-468

Efficiënte en veilige gegevensuitwisseling : KBC maakt nu ook gebruik van de Febelfin Academy API

Om hun opleidingsverantwoordelijken toe te laten de administratie rond bijscholing sneller, flexibel...

Lees meer