1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Opleiding 'Sustainable Finance' : De basics in 6 vragen en antwoorden.

Opleiding 'Sustainable Finance' : De basics in 6 vragen en antwoorden.

, Duurzaamheid

Duurzaamheid is een hot topic. Daarmee trappen we vast een open deur in... Maar welke impact zal de transformatie naar 'Sustainable Finance' concreet hebben op functioneren en werken binnen de financiële sector? En wat moet je als medewerker binnen de financiële sector nu precies weten over het onderwerp om helemaal 'mee' te zijn?

Een gesprek met Martin Haegheman (learning specialist Febelfin Academy), Jeroen Van Eeghem, Benedicte Vermeyen en Jeremy Chenoy (L&D team Deloitte)

1. Martin, waarom moeten medewerkers van de financiële sector bezig zijn met ESG?
De Europese regelgeving omtrent duurzaamheid is nu nog volop in ontwikkeling maar zal vanaf 2023 in een stroomversnelling komen en daar zijn we met z'n allen maar beter op voorbereid. De financiële sector speelt hier vanuit haar maatschappelijke rol al proactief op in en werkt hard aan een duurzame versie van zichzelf. Naarmate financiële instellingen met ESG vertrouwd geraken en er de toepassingen van integreren, zal er de komende jaren meer aandacht zijn voor “Good Governance”, relevante expertise in databeheer en operationele integratie, en gecoördineerd ESG-gebaseerd leiderschap.

2. Jeremy, jij was als inhoudelijk expert betrokken bij de ontwikkeling van de e-learning 'Introduction to sustainable finance'. Hoe schat jij het belang van duurzaamheid in voor de financiële sector?
Tijdens de overgang naar een duurzame samenleving zal de financiële sector een enorme invloed hebben op de financiering en dus op het creëren van bewustzijn voor duurzaamheidsvraagstukken. De financiële sector zal door het in kaart brengen van de risico's en kansen en door ernaar te handelen optreden als een facilitator van verandering.

3. Hoe zal 'sustainable finance' zich vertalen naar de werkvloer?
Enerzijds zullen functies als ‘Sustainability Manager’ een belangrijkere plaats innemen in de diverse afdelingen van de banken en verzekeringsmaatschappijen. Zij zullen leiding geven aan de verschillende inspanningen binnen het kader van ESG. Anderzijds zal naarmate ESG meer ingebed raakt in de bedrijfsfuncties, ook binnen boekhouding, compliance, juridische zaken en investor relations, nood zijn aan 'vertalers en dirigenten' - deskundigen die een brug kunnen slaan tussen de verschillende afdelingen en die kunnen samenwerken om veranderingen te stimuleren naarmate de rapportage-eisen toenemen.

4. Wie moet er precies ESG opleiding volgen?
Iedereen binnen de organisatie zal over een minimale kennis moeten beschikken: waar staat 'sustainable finance' voor, hoe wordt dit geïmplementeerd binnen de verschillende geledingen van finance en wat betekent dit voor de relatie met de klant. Voor hen hebben we de 'BASIC' e-learning ontwikkeld in samenwerking met het L&D team van Deloitte.
Daarnaast zullen andere medewerkers hun kennis willen uitdiepen zodat ze specifieke functies kunnen invullen. Voor hen is er het 'ADVANCED' aanbod. Zij kunnen kiezen voor een algemene verdieping of voor een aantal topics. Sommige gespecialiseerde functies zullen bovendien een (Europese) certificatie vereisen. Voor hen is er het CESGA programma.

5. Jeroen, ook jij was betrokken bij de realisatie van de e-learning 'Introduction to sustainable finance' vanuit je rol als Director Learning Solutions bij Deloitte: waarom werd er gekozen voor het e-learning format om deze basisopleiding aan te bieden?
Heel wat organisaties hebben begrepen dat 'levenslang leren' een uitgelezen manier is om talent aan te trekken, te behouden en flexibel mee te laten evolueren met de organisatie en haar doelstellingen. Gezien elke medewerker baat heeft bij deze opleiding hebben we ze zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Om de leerinspanningen maximaal te ondersteunen wilden we tevens het leerrendement en dus ook het plezier en de betrokkenheid van medewerkers zo optimaal mogelijk maken. Een interactieve e-learning kan je doorlopen waar en wanneer je wil, je wordt als het ware persoonlijk aangesproken en betrokken in de leerstof en je ziet onmiddellijk resultaat. Ideaal dus om een brede doelgroep aan te spreken.

6. Benedicte, hoe werd de e-learning 'Introduction to sustainable finance' concreet gerealiseerd? Mogen we even meekijken in de 'Learning Studio'? 
Bij het ontwikkelen van deze e-learning hebben we samen met de inhoudelijke experts van Febelfin Academy en Deloitte een storyboard samengesteld waarin het belang van ESG prominent naar voor werd gebracht. Er werd een selectie gemaakt van zowel sectorspecifieke als algemene topics om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de interesses van de doelgroep en bij de dagelijkse praktijk. Daarna werd dit inhoudelijke storyboard door de pedagogische experts verwerkt. Zij deden concrete aanbevelingen over het leerproces: hoe en hoe lang hou je mensen geboeid, waar bereik je wat met welke didactische methode, hoe evalueer je het leerrendement, welke interactieve tools zetten we in enz. Tenslotte gaan onze vormgevers aan het werk, zij staan in voor de visuele vertaling en de productie van de e-learning. Deze e-learning werd bovendien uitvoerig getest en geëvalueerd door een testpubliek en bijgestuurd waar nodig.

Bedankt Martin, Jeremy, Jeroen en Benedicte voor jullie toelichting en natuurlijk voor de prettige samenwerking bij de realisatie van de basis ESG e-learning 'Introduction to sustainable finance'!

We geven graag nog even mee dat deze e-learning beschikbaar is vanaf 15 oktober 2022. Wie graag een overzicht ontvangt van de volledige waaier aan ESG opleidingsmogelijkheden die Febelfin Academy aanbiedt kan contact opnemen met Martin Haegheman.

Delen

Opleiding & Finance: what's new?

Evoluties in betalingsverkeer, wat moet je weten?

Nieuwe regelgeving, technologische innovaties, veranderende consumentenverwachtingen en economische ...

Lees meer

Goed nieuws voor Flex Package abonnementshouders!

Onze Flex Package abonnementsformules werden uitgebreid. Je kan nu zo goed als alle ‘basic’ en ‘adva...

Lees meer

Febelfin Academy annual survey 2024: nieuwe conclusies over leren in de financiële sector.

Iedereen leert anders en in functie van eigen doelstellingen. Betrokkenheid van leidinggevenden verh...

Lees meer