1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Gestructureerde producten zijn weer hot!

Gestructureerde producten zijn weer hot!

, Private Banking & Asset management

De voorbije jaren was het heel stil rond gestructureerde producten met kapitaalbescherming. Nu de rente weer stijgt, grijpen steeds meer beleggers terug naar deze activaklasse. Wat moet u weten? We vroegen het aan Thomas Wulf van de Belgian Structured Products Association (BELSIPA) en Martin Haegheman van Febelfin Academy

‘Gestructureerde producten zullen veel aandacht krijgen van distributeurs en beleggers nu de rentetarieven sinds 2021 zijn teruggekeerd naar vrij normale niveaus. De veiligheidsbuffer in combinatie met solide rendementen, maakt van gestructureerde producten opnieuw een beleggingsoplossing die geschikt is voor de behoeften van velen in plaats van weinigen’, zegt Thomas Wulf, van de Belgian Structured Products Association (BELSIPA). Zowel de omzet als het totale belegde bedrag in gestructureerde producten laten wereldwijd een gestage stijging optekenen, volgens cijfers van de Europese vereniging EUSIPA. ‘In ons land zijn de volumes in een jaar tijd met 7 procent gestegen. Dit bevestigt dat beleggers dit type product waarderen’, zegt Wulf.

Omdat gestructureerde producten weer helemaal terug zijn, biedt Febelfin Academy, in samenwerking met BELSIPA, een opleiding aan over deze activaklasse: Structured investment products: how do they work, and what is their added value?

Waar ligt de focus van deze opleiding? 

Martin Haegheman : ‘De opleiding die we nu opnieuw willen aanbieden is al een paar keer eerder gegeven en voortdurend verbeterd. Het is een eendaagse Engelstalige cursus die bedoeld is als inleiding in de werking van de basistypes van gestructureerde producten en hun componenten. Ook hun rol in een beleggingsportefeuille komt aan bod, naast de manier waarop verschillende marktomstandigheden de prestaties van de producten al dan niet kunnen beïnvloeden. Deelnemers krijgen niet alleen een theoretisch beeld en achtergrond, maar ook een duidelijk overzicht van de distributieomgeving waarvoor specifieke regelgevingsaspecten van belang zijn.’

Waarom kiezen beleggers voor gestructureerde producten?

Thomas Wulf: ‘Gestructureerde producten zijn passieve beleggingsproducten die veiligheid combineren met rendement. De meeste gestructureerde producten bieden een jaarlijkse vaste coupon, die wordt uitbetaald ongeacht de evolutie van de onderliggende waarde. Het deel van de investering dat niet nodig is om de kapitaalbescherming te realiseren, wordt gebruikt om te beleggen in een derivatencomponent. Die maakt het mogelijk om een potentieel bijkomende winst te behalen, die doorgaans wordt afgetopt tot een vooraf vastgelegd niveau ter compensatie van de kapitaalbescherming. Deze combinatie maakt gestructureerde producten tot een ideale beleggingscategorie voor risicobewuste beleggers die kansen op de aandelenmarkt willen grijpen, maar die willen vermijden dat ze volledig risico lopen.’

Waarom was het de afgelopen jaren nogal stil rond gestructureerde producten? 

‘Vooral in combinatie met kapitaalbescherming zijn gestructureerde producten sterk afhankelijk van de marktrente. De nulrente zoals we die in de meeste ontwikkelde markten hebben gezien tussen 2016 en 2021 maakte het daarom onmogelijk om kapitaalbeschermende oplossingen aan te bieden. Daardoor bleef het de voorbije jaren vrij stil rond gestructureerde producten, hoewel er altijd wel een vast aantal beleggers bleef investeren in de verschillende producttypes die we konden aanbieden.’

Waarom is de opleiding dan nu wél relevant? 

‘Met de huidige stijging van de wereldwijde rentevoeten zijn gestructureerde producten opnieuw in de belangstelling gekomen van mainstreambeleggers. Velen van hen willen kapitaalbescherming combineren met een interessant vooraf vastgesteld uitbetalingsniveau en daarbovenop zelfs profiteren van een positieve ontwikkeling van de aandelenkoersen. Tegelijkertijd merken we dat we de voordelen van deze beleggingsproducten nog beter moeten uitleggen aan particuliere beleggers, nadat de voorbije jaren de structureringsmogelijkheden toch eerder beperkt waren. Daarom gaan we graag de dialoog aan met belanghebbenden in onze sector. Het uiteindelijke doel is om hen in staat te stellen om de kenmerken en voordelen van onze beleggingscategorie beter uit te leggen aan particuliere beleggers. Daarom is BELSIPA medeorganisator van het eerste Structured Products Forum in België op 19 oktober 2023.

Voor meer informatie over deze opleiding kan je terecht bij martin.haegheman@febelfin-academy.be. Deze opleiding kan ook op maat van je organisatie georganiseerd worden. Ingrid.goris@febelfin-academy.be bespreekt graag met jou de mogelijkheden. 

Meer info en inschrijving

Delen

Opleiding & Finance: what's new?

CVE-20210113-Febelfin academy-468

Efficiënte en veilige gegevensuitwisseling : KBC maakt nu ook gebruik van de Febelfin Academy API

Om hun opleidingsverantwoordelijken toe te laten de administratie rond bijscholing sneller, flexibel...

Lees meer

people

Soft skills: essentieel voor succes op de werkvloer

Binnen het opleidingsaanbod van Febelfin Academy hebben soft skills een belangrijke plaats verworven...

Lees meer

Levenslang leren: 6 tips van ervaringsdeskundigen

‘Leren is leuk’ wordt al eens gezegd in L&D kringen. Maar leren kan ook knap lastig zijn, we hebben ...

Lees meer