1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Buitencontractuele aansprakelijkheid : what's new?

Buitencontractuele aansprakelijkheid : what's new?

, Wetgeving

Tot nu toe werd de buitencontractuele aansprakelijkheid geregeld door de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek. Deze artikelen zijn, met uitzondering van artikel 1386 bis, intussen meer dan 200 jaar oud (Code Napoléon, 1804). Hoog tijd dus voor een actualisering op basis van de evoluties binnen de samenleving en van de rechtspraak. Maar wat verandert er dan concreet?

Op 8 maart 2023 werd een wetvoorstel ingediend om aan het Burgerlijk Wetboek een nieuw hoofdstuk toe te voegen, het zgn. boek 6 over de ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’.

Tot nu toe wordt de beoordeling van ‘fout’, ‘schade’ en ‘oorzakelijk verband’ overgelaten aan de rechtbanken, hetgeen aanleiding gaf/geeft tot heel wat interpretatieproblemen en rechtsonzekerheid. De nieuwe wetgeving zal deze begrippen voortaan duidelijker omschrijven en regelen.

Het nieuwe boek 6 van het Burgerlijk wetboek zal onderverdeeld worden in 7 hoofdtukken, met in totaal 57 nieuwe wetsartikelen:

  • Hoofdstuk 1: de algemene regels betreffende het statuut van de bepalingen (principieel van aanvullend recht) op de samenloop van aansprakelijkheidsregels en op de rechtspersonen.
  • Hoofdstuk 2: de tot aansprakelijkheid leidende feiten. Deze bepalingen vervangen de artikelen 1382 tot 1386bis van het B.W. met betrekking tot de aansprakelijkheid:
  • Hoofdstuk 3: het oorzakelijk verband.
  • Hoofdstuk 4: de schade.
  • Hoofdstuk 5: de gevolgen van de aansprakelijkheid, met name de schadeloosstelling.
  • Hoofdstuk 6: de mogelijkheid voor de rechter om een bevel of verbod op te leggen om een wettelijke gedragsregel te doen naleven om dreigende schade te voorkomen.
  • Hoofdstuk 7: de bijzondere aansprakelijkheidsregimes, momenteel beperkt tot de aansprakelijkheid voor producten met gebreken bepaald in de wet van 25 februari 1991.

We benadrukken dat het momenteel gaat om een wetsvoorstel dat nog moet worden bekrachtigd. De wet zal pas in werking treden 6 maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Wat betekent dit nu concreet voor de verzekeringstussenpersonen?
Het is belangrijk aan te stippen dat de algemene voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekeringen aangepast zullen moeten zijn aan de nieuwe wetgeving op het moment dat deze effectief in werking treedt. Verzekeringsdistributeurs zullen de nieuwe aansprakelijkheidsregels bovendien ook aan de klanten moeten kunnen uitleggen.

De nieuwe wetgeving over de buitencontractuele aansprakelijkheid is complexer dan de huidige wetgeving en zal zeker een uitgebreide praktische toelichting vragen van de verschillende cases die zich kunnen voordoen, maar ze zal zeker leiden tot meer duidelijkheid op het terrein.

Wij volgen dit dossier op de voet en zijn nu al bezig met de ontwikkeling van een E-learning over deze nieuwe wetgeving. De E-learning zal beschikbaar zijn in Q4. Je kan je hiervoor nu al inschrijven en dan houden wij je op de hoogte van zodra deze beschikbaar is.

Indien je meer informatie wenst over dit onderwerp kan je contact opnemen met ingrid.goris@febelfin-academy of martin.haegheman@febelfin-academy .

Info en inschrijving

Opleiding & Finance: what's new?

De Fin Challenge 2023 onderzoekt nieuwe bancaire business modellen

Ben je gepassioneerd door al wat beweegt in onze sector, hou je van een uitdaging en filosofeer je w...

Lees meer

Kredieten en duurzaamheid : de laatste stand van zaken

Wat moet je als kredietbemiddelaar nu eigenlijk weten over duurzaamheid en ‘groene kredieten’ om een...

Lees meer

538b28b7-fe6b-4aed-9b37-3eb146361e71

Kruip in de huid van een witwascrimineel en ontmasker witwaspraktijken!

Wie zijn ze, wat doen ze en hoe kunnen we ze een stapje voor blijven? Wie in de financiële sector wi...

Lees meer