Bijscholing compliance

Vind hier ons volledig bijscholingsaanbod terug.

Het belang van bijscholing

We leven in een wereld die continu in verandering is. Elke dag bijleren en nieuwe ervaringen opdoen is een must.
U wenst zich te specialiseren, u professioneel te heroriënteren, uw verworven kennis te versterken of uw ervaring te laten erkennen? Ontdek ons aanbod!

FSMA erkend

Via een brede waaier aan FSMA geaccrediteerde bijscholingen biedt Febelfin Academy u de kans om uw competenties in compliance te actualiseren en uit te breiden.

Bij het succesvol afronden van uw opleiding, ontvangt u steeds een FSMA erkend getuigschrift. Uw bijscholingspunten staan hier duidelijk op vermeld. Zo kan u de geleverde inspanning steeds aantonen. Voor het certificaat in compliance worden deze uitgedrukt in uren.

Hoeveel uren moet u behalen?

Om uw inschrijving te behouden, dient u als erkende compliance officer te voldoen aan de wettelijke opgelegde bijscholingsplicht en 40 bijscholingsuren te behalen per periode van 3 jaar. Voor een tweedelijns compliance officer gaat het om 20 uren per periode van 3 jaar.

Vind hier ons volledig bijscholingsaanbod terug.

Kies de leeroplossing die het best bij u past op elk moment in uw loopbaan