1. Home › 
 2. › 
 3. › 
 4. Ken ik de algemene voorwaarden van Febelfin Academy?

Ken ik de algemene voorwaarden van Febelfin Academy?

Categorie: Algemeen

Door in te schrijven, aanvaardt u dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Inschrijvingsprocedure

Alle inschrijvingen gebeuren via de Febelfin Academy website: www.febelfin-academy.be

 • Na het invullen van de persoonlijke gegevens, bedrijfsgegevens en facturatiegegevens bent u ingeschreven en krijgt u een overzicht in uw mailbox.
 • U kan online betalen of via overschrijving.
 • Nadien sturen wij u de bevestigingsmail door met alle praktische informatie over uw opleiding.

Febelfin Academy behoudt zich het recht om het programma, de spreker(s) of de locatie te wijzigen indien, ondanks alle inspanningen, de omstandigheden Febelfin Academy ertoe dwingen en dit zonder dat de een schadevergoeding hiervoor kan verhalen. Febelfin Academy engageert zich om u onmiddellijk op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

U kan via de interesselijst een aanvraag tot inschrijving doen indien er nog geen datum gepland is voor deze opleiding. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst plannen wij een nieuwe sessie in. Wij zullen u onmiddellijk verwittigen als een datum beschikbaar is. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder engagement.

Betalingsvoorwaarden

De prijs voor de opleiding staat vermeld op de webpagina (prijs is niet btw-onderhevig). De prijs omvat ook alle kosten voor printing en documentatie.

U verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 14 dagen na ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
U wordt verzocht de gestructureerde mededeling bij de overschrijving, zoals vermeld op de factuur, te vermelden.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, worden aangerekend.

Annulatie/vervangingsprocedure

Annulaties worden kosteloos aanvaard tot 5 werkdagen voor de datum van het seminarie in kwestie.  Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Annulaties moeten schriftelijk of per email gebeuren ter attentie van info@febelfin-academy.be.
Indien ter voorbereiding van het seminarie of als onderdeel van, documentatie, al dan niet digitaal, ter beschikking werd gesteld, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Febelfin Academy behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren in geval van onvoldoende inschrijvingen of overmacht. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen, wordt de inschrijver/deelnemer hiervan uiterlijk 5 werkdagen voor het seminarie van op de hoogte gebracht.

In geval van annulatie door overmacht, wordt de inschrijver/deelnemer hiervan zo snel als mogelijk verwittigd. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht kan de deelnemer/inschrijver hiervoor geen schadevergoeding verhalen. In voorkomend geval wordt de factuur gecrediteerd en het inschrijvingsgeld teruggestort.

Indien u zelf niet kunt deelnemen, mag een collega u vervangen maar dit moet eveneens 2 werkdagen voor de start van de opleiding schriftelijk worden gemeld via info@febelfin-academy.be.

Privacy

Febelfin Academy hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.
Om in te schrijven op onze nieuwsbrief/opleidingen, hebben we een beperkt aantal persoonsgegevens van u nodig.
De opgevraagde persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en van de General Data Protection Regulation 2016/679 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Febelfin Academy geeft u daarbij de volgende garanties:

 •  Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken, om de door u gewenste dienstverlening (online) te realiseren of om u informatie te bezorgen over het opleidingsaanbod van Febelfin Academy.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
 • Febelfin Academy treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk verhuurd of verkocht aan derden.

U kan onze volledige privacy policy hier raadplegen.

Copyright

De documentatie die tijdens de seminaries ter beschikking wordt gesteld mag niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Febelfin Academy.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Febelfin Academy verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

Andere vragen in deze categorie

 1. Hoe kan ik mij inschrijven voor een opleiding of een examen?
 2. Hoe vraag ik mijn logingegevens op voor het leerplatform MyFebelfinAcademy?
 3. Hoe weet ik of ik ingeschreven ben?
 4. Hoe betaal ik mijn inschrijving?
 5. Kan ik mijn inschrijving annuleren of verplaatsen?
 6. Waar kan ik mijn certificaten bekomen?
 7. Hoe meld ik aan voor mijn webinar?
 8. Kan iemand anders in mijn plaats deelnemen?
 9. Wat te doen wanneer ik te laat kom?
 10. Hoe schrijf ik mij in voor een herexamen?
 11. Hoe kan ik op de hoogte blijven van een opleiding waar nog geen nieuwe datum voor gepubliceerd is?
 12. Welke rechten heb ik inzake mijn persoonlijke gegevens als gebruiker (GDPR compliant)?
 13. Is er lunch voorzien tijdens de middagpauze?
 14. Van welke opleidingssubsidies kan ik gebruik maken?
 15. Organiseert Febelfin Academy ook opleidingen in mijn bedrijf?
 16. Heb ik recht op educatief verlof als ik deelneem aan een Febelfin Academy opleiding?
 17. Ben ik lid van Febelfin Academy of hoe kan ik lid worden?
 18. Wanneer start en eindigt mijn opleiding?
 19. Waar vindt mijn opleiding plaats?
 20. Is er parkeergelegenheid in de buurt?
 21. Hoe bereik ik Febelfin Academy via het openbaar vervoer?
 22. Verkeert u in een bijzondere situatie en hebt u nood aan examenflexibiliteit?
 23. Hoe kan ik Febelfin Academy het best contacteren?