1. Home › 
 2. › 
 3. › 
 4. Verkeert u in een bijzondere situatie en hebt u nood aan flexibiliteit?

Verkeert u in een bijzondere situatie en hebt u nood aan flexibiliteit?

Categorie: Algemeen

Febelfin Academy streeft naar gelijkheid van kansen en diversiteit.

Febelfin Academy engageert zich ertoe om voor al haar deelnemes een optimale leeromgeving te creëren zodat iedereen gelijke opleidings­kansen krijgen. Enerzijds kiest Febelfin Academy voor een structureel, inclusief diversiteits­beleid, anderzijds voorziet ze ook in specifieke onder­steunings­mogelijk­heden voor deelnemers met een functie­beperking.

Onze opleidingen en examens toegankelijk voor iedereen

Onze gebouwen zijn volledig toegankelijk voor personen met een functiebeperking: geen niveauverschillen, gemakkelijke bereikbaarheid toegang gebouw voor rolstoelgebruikers, voorziening van aangepaste parking en sanitair.

Bovendien bieden we deelnemers die in met een functiebeperking examen of opleiding afleggen, de mogelijkheid om flexibiliteit aan te vragen.    

Wat houdt dit juist in?

Het gaat om aanpassingen aan de opleidings-en examensregelingen die nodig zijn om een deelnemer gelijke kansen te geven in een evaluatiesituatie.

Deze flexibiliteitsmaatregelen worden als redelijk beschouwd wanneer zij voldoen aan de volgende drie criteria:

 •  Haalbaarheid: het perspectief van de deelnemer: De deelnemer moet met zijn of haar specifieke situatie in acht genomen gelijke kans op slagen kunnen hebben.
 •  Aanvaardbaarheid: het perspectief van de docent/eindtermen: Er moet de garantie blijven dat de opleiding/ het examen van hetzelfde niveau blijft ongeacht de toegekende flexibiliteit.
 •  Verdedigbaarheid: het perspectief van de mede-deelnemers: Andere deelnemers mogen niet het gevoel hebben benadeeld te worden t.o.v. een andere student.

Wie komt in aanmerking?

Deelnemers met een functiebeperking:

 •  Visuele/auditieve/motorische beperking
 •  Coördinatiestoornis
 •  Chronische medische aandoening
 •  Leerstoornis
 •  Aandachtsstoornis/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 •  Autismespectrumstoornis
 •  Ticstoornis
 •  Psychiatrische functiebeperking

Hoe aanvragen?

1/ De deelnemer in kwestie (en/of zijn/haar opleidingsverantwoordelijke) moet Febelfin Academy op voorhand schriftelijk verwittigen (5 kalenderdagen voor de start van de opleiding of het examen).

2/ U mag zich per mail richten naar info@febelfin-academy.be

3/ Een medisch attest kunnen voorleggen door een erkende arts/specialist

4/ Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

Mogelijke alternatieven die Febelfin Academy aanbiedt in het kader van de flexibiliteit:

 • Aangepaste opleiding of examen op papier
 • Een medewerker van Febelfin Academy leest de vragen/antwoordmogelijkheden luidop voor (in geval van o.a dyslexie)
 • Meer tijd wordt toegekend om de opleiding of het examen af te leggen: wat het examen betreft vindt deze dan plaats in een andere zaal om de andere deelnemers niet te storen.

Andere vragen in deze categorie

 1. Hoe kan ik mij inschrijven voor een opleiding of een examen?
 2. Kan ik uitstel krijgen van de reglementaire termijnen als gevolg van de Covid-19 maatregelen?
 3. Welke zijn de nieuwe richtlijnen in voege wegens de Covid-19 situatie zodat ik mijn examen of opleiding kan afleggen in een veilige omgeving?
 4. Hoe krijg ik toegang tot MyFebelfinAcademy?
 5. Hoe log ik in via itsme op het leerplatform MyFebelfinAcademy?
 6. Ben ik mijn logingegevens vergeten voor het leerplatform MyFebelfinAcademy?
 7. Hoe weet ik of ik ingeschreven ben?
 8. Hoe betaal ik mijn inschrijving?
 9. Kan ik mijn inschrijving annuleren of verplaatsen?
 10. Waar kan ik mijn certificaten bekomen?
 11. Hoe meld ik aan voor mijn webinar?
 12. Kan iemand anders in mijn plaats deelnemen?
 13. Wat te doen wanneer ik te laat kom?
 14. Hoe schrijf ik mij in voor een herexamen?
 15. Ken ik de algemene voorwaarden van Febelfin Academy?
 16. Hoe kan ik op de hoogte blijven van een opleiding waar nog geen nieuwe datum voor gepubliceerd is?
 17. Welke rechten heb ik inzake mijn persoonlijke gegevens als gebruiker (GDPR compliant)?
 18. Is er lunch voorzien tijdens de middagpauze?
 19. Van welke opleidingssubsidies kan ik gebruik maken?
 20. Organiseert Febelfin Academy ook opleidingen in mijn bedrijf?
 21. Heb ik recht op educatief verlof als ik deelneem aan een Febelfin Academy opleiding?
 22. Ben ik lid van Febelfin Academy of hoe kan ik lid worden?
 23. Wanneer start en eindigt mijn opleiding?
 24. Waar vindt mijn opleiding plaats?
 25. Is er parkeergelegenheid in de buurt?
 26. Hoe bereik ik Febelfin Academy via het openbaar vervoer?
 27. Hoe kan ik Febelfin Academy het best contacteren?