1. Home › 
 2. › 
 3. › 
 4. Val ik onder de examenverplichting?

Val ik onder de examenverplichting?

Categorie: Kredietbemiddeling

Toegang tot het beroep

De financiële wereld evolueert elke dag. De nadruk wordt vandaag meer dan ooit gelegd op financieel advies met een hoge toegevoegde waarde voor de klant. Knowhow ligt aan de basis van het vertrouwen dat centraal staat in uw klantenrelaties.​​​​​​​ Dit vertrouwen vindt zijn oorsprong in de gereglementeerde uitoefening van het beroep, waarvan de controle en het toezicht gebeurt door de FSMA. Dit houdt in dat u dient ingeschreven te zijn als tussenpersoon ten aanzien van de FSMA.

FSMA-erkenning

Bij Wet van 26 oktober 2015 betreffende de bemiddelaars in consumentenkrediet en hypothecair krediet is een wettelijk statuut ingevoerd voor de zogenaamde "tussenpersonen in kredietbemiddeling". Deze wetgeving is bepaald door de FSMA en kan u hieronder terugvinden.

Om uw inschrijving als “tussenpersoon” te bekomen dient u te voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden die, onder meer, de vereiste beroepskennis verzekeren. De beroepskennis wordt opgedaan door het slagen in een examen. Via het examen in kredietbemiddeling biedt Febelfin Academy, als door de FSMA erkend examenverstrekker, u de kans om de vereiste beroepskennis te bekomen.

U dient op elk afzonderlijk examen een minimum te halen van 60%. Bij het succesvol afronden van uw examen ontvangt u steeds een door de FSMA erkend certificaat. Zo kan u het certificaat toevoegen bij het indienen van uw FSMA-inschrijvingsdossier.

Dient u het examen af te leggen?

Ja, in uw hoedanigheid als kredietbemiddelaar (in consumentenkrediet of hypothecair krediet)of in de hoedanigheid van:

 •  lid van het wettelijk bestuursorgaan van de bemiddelaars wat betreft de hypothecaire kredieten.
  De niet-uitvoerende bestuurders en de effectieve leiders die niet belast zijn met de verantwoordelijkheid of het toezicht op de activiteiten van kredietbemiddeling kunnen hun basiskennis voldoende aantonen indien zij houder zijn van een diploma van hoger middelbaar onderwijs.
 •  effectieve leider van een kredietbemiddelaar in consumentenkrediet of hypothecair krediet
 •  verantwoordelijke voor de distributie (VVD) van een kredietbemiddelaar in consumentenkrediet of hypothecair krediet of van een kredietgever die het bedrijf van kredietbemiddeling uitoefent.
  Elke natuurlijke persoon behorend tot de leiding van een kredietgever, een kredietbemiddelaar of elke werknemer in dienst van dergelijke persoon, die de facto de verantwoordelijkheid heeft op de kredietbemiddelingswerkzaamheid of hierop toezicht uitoefent.
 •  persoon in contact met het publiek (PCP) van een kredietbemiddelaar en van een kredietgever die het bedrijf van kredietbemiddeling uitoefent.
  Een persoon in contact met het publiek is een bediende bij een kredietgever of een kredietbemiddelaar die, op welke wijze dan ook, in contact staat met het publiek met het oog op het voorstellen van kredietovereenkomsten of hierover informatie verstrekt.

U bent vrijgesteld van deze examens (3 modules) indien u hebt kunnen gebruik maken van het overgangsregime tot 30 april 2017.

Welke examens moet u afleggen?

1/ Module 1: Algemene beginselen van de kredietbemiddeling  - verplichte module

Dit examen is gemeenschappelijk (en verplicht) aan de activiteit van kredietbemiddeling in consumentenkrediet en hypothecair krediet.
U bent vrijgesteld van dit examen indien u geslaagd bent voor module 1 en 2 van bankbemiddeling (Wet Willems) na 1 november 2015.

2/ Module 2: Consumentenkredieten - optioneel naargelang de kredieten die u aanbiedt

De VVD's en de PCP's bij een agent in een nevenfunctie moeten enkel een examen afleggen van de basiskennis van module 1 en 2, op voorwaarde dat de aangeboden kredieten uitsluitend bestemd zijn voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt. Een agent in nevenfunctie is een bemiddelaar inzake consumentenkrediet wiens hoofdactiviteit de verkoop is van goederen en diensten van niet-financiële aard (zoals een autoconcessiehouder) en die bij wijze van nevenactiviteit optreedt voor rekening van een of meer kredietgevers.

3/ Module 3: Hypothecaire kredieten - optioneel naargelang de kredieten die u aanbiedt​​​​​​​

Andere vragen in deze categorie

 1. Hoe schrijf ik mij in voor het examen?
 2. Hoe krijg ik toegang tot de oefenvragen en het studiemateriaal?
 3. Wat moet ik kennen voor het examen?
 4. Hoe verloopt het examen?
 5. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 6. Hoe schrijf ik mij in voor een herexamen?
 7. Ken ik het examenreglement?
 8. Wat is de duur van de vereiste ervaring?
 9. Waar kan ik het examen afleggen?
 10. Moet ik bijscholing volgen?
 11. Welke opleidingen leveren mij punten op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 12. Hoe kan ik bijscholingspunten bekomen door het volgen van webinars?
 13. Is Febelfin Academy erkend als opleidingsverstrekker?
 14. Waar vind ik de gedragsregels en de FAQ inzake de kredietbemiddeling?
 15. Overgangsregime dat van toepassing was tot 30 april 2017, kon ik hiervan gebruik maken?
 16. Hoe kan ik als kredietbemiddelaar toetreden tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen?