1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Val ik onder de examenverplichting?

Val ik onder de examenverplichting?

Categorie: Kredietbemiddeling

Toegang tot het beroep

De financiële wereld evolueert elke dag. De nadruk wordt vandaag meer dan ooit gelegd op financieel advies met een hoge toegevoegde waarde voor de klant. Knowhow ligt aan de basis van het vertrouwen dat centraal staat in jouw klantenrelaties.​​​​​​​ Dit vertrouwen vindt zijn oorsprong in de gereglementeerde uitoefening van het beroep, waarvan de controle en het toezicht gebeurt door de FSMA. Dit houdt in dat je dient ingeschreven te zijn als tussenpersoon ten aanzien van de FSMA.

FSMA-erkenning

Bij Wet van 26 oktober 2015 betreffende de bemiddelaars in consumentenkrediet en hypothecair krediet is een wettelijk statuut ingevoerd voor de zogenaamde "tussenpersonen in kredietbemiddeling". Deze wetgeving is bepaald door de FSMA en kan je hieronder terugvinden.

Download "de volledige wetgeving" (. PDF)

Om je inschrijving als “tussenpersoon” te bekomen dien je te voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden die, onder meer, de vereiste beroepskennis verzekeren. De beroepskennis wordt opgedaan door het slagen in een examen. Via het examen in kredietbemiddeling biedt Febelfin Academy, als door de FSMA erkend examenverstrekker, je de kans om de vereiste beroepskennis te bekomen.

Je dient op elk afzonderlijk examen een minimum te halen van 60%. Bij het succesvol afronden van je examen ontvang je steeds een door de FSMA erkend certificaat. Zo kan je het certificaat toevoegen bij het indienen van jouw FSMA-inschrijvingsdossier.

Dien je het examen af te leggen?

Ja, in jouw hoedanigheid als kredietbemiddelaar (in consumentenkrediet of hypothecair krediet)of in de hoedanigheid van:

Je bent vrijgesteld van deze examens (3 modules) indien je hebt kunnen gebruik maken van het overgangsregime tot 30 april 2017.

Welke examens moet je afleggen?

1/ Module 1: Algemene beginselen van de kredietbemiddeling  - verplichte module

Dit examen is gemeenschappelijk (en verplicht) aan de activiteit van kredietbemiddeling in consumentenkrediet en hypothecair krediet.

2/ Module 2: Consumentenkredieten - optioneel naargelang de kredieten die je aanbiedt

De VVD's en de PCP's bij een agent in een nevenfunctie moeten enkel een examen afleggen van de basiskennis van module 1 en 2, op voorwaarde dat de aangeboden kredieten uitsluitend bestemd zijn voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt. Een agent in nevenfunctie is een bemiddelaar inzake consumentenkrediet wiens hoofdactiviteit de verkoop is van goederen en diensten van niet-financiële aard (zoals een autoconcessiehouder) en die bij wijze van nevenactiviteit optreedt voor rekening van een of meer kredietgevers.

3/ Module 3: Hypothecaire kredieten - optioneel naargelang de kredieten die je aanbiedt​​​​​​​


Andere vragen in deze categorie