1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Ken ik het examenreglement in verzekeringsdistributie?

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31 december 2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Ken ik het examenreglement in verzekeringsdistributie?

De examenregels leggen de procedures vast waaraan de examens moeten voldoen die worden georganiseerd om in overeenstemming met de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen het bewijs van de vereiste beroepskennis te leveren.

Volledige tekst van de examenregels kan je hieronder vinden.

Download "het-examenreglement-in-verzekeringsbemiddeling" (. PDF)


Andere vragen in deze categorie