1. Home › 
 2. › 
 3. › 
 4. Wie kan worden aangesteld als ‘de facto’ verantwoordelijk voor de bemiddelings- of distributieactiviteit?

Wie kan worden aangesteld als ‘de facto’ verantwoordelijk voor de bemiddelings- of distributieactiviteit?

Categorie: Verzekeringsdistributie

De effectieve leider aangesteld als ‘de facto verantwoordelijke’ van de bemiddelings- of voor de distributieactiviteit.

Om zich als tussenpersoon te kunnen inschrijven bij de FSMA moet een vennootschap minstens één van haar effectieve leiders aanstellen als ‘de facto’ verantwoordelijk:

 • Bank- en kredieten: voor de bemiddelingsactiviteit
 • Verzekeringen: voor de activiteit van verzekeringsdistributie

De persoon die aangesteld wordt om ‘de facto’ de verantwoordelijkheid te dragen voor deze activiteit:

 • moet beantwoorden aan dezelfde kennisvereisten (en andere vereisten) als een natuurlijke tussenpersoon en is tevens onderworpen aan de bijscholingsplicht.
 • moet worden gekozen tussen de personen die door het vennootschapsrecht ‘moeten’ of ‘kunnen’ worden beschouwd als effectieve leiders.
  • Moeten als effectieve leiders worden beschouwd:
   • Nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (2019):
    • BV/CV: de bestuurder en iedere bestuurder belast met het dagelijks bestuur
    • NV: de bestuurders en iedere bestuurder belast met het dagelijks bestuur + de leden van de directieraad
   • Oude wetboek van vennootschappen:
    • BVBA: de zaakvoerder
    • NV: iedere bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de leden van het directiecomité (als er één is)
  • Kunnen als effectieve leiders worden beschouwd: de andere personen die feitelijk belast zijn met de effectieve leiding.
   Hiertoe moeten zij op het hoogste niveau een rechtstreekse en beslissende invloed uitoefenen op het beheer van de bedrijfsactiviteit (FSMA kan bewijs vragen).
   Voorbeelden: commercieel directeur, marketingmanager,…

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de FSMA website:

Andere vragen in deze categorie