1. Home › 
 2. › 
 3. › 
 4. Welke waren de toepasselijke overgangsmaatregelen en de minimum examenlijst van toepassing van 28/12/2018 tot 31/03/2021?

Welke waren de toepasselijke overgangsmaatregelen en de minimum examenlijst van toepassing van 28/12/2018 tot 31/03/2021?

Personen actief in een gereglementeerde functie op 28 december 2018

De personen  onderworpen aan de vereiste beroepskennis die op 28 december 2018 al ingeschreven of aangesteld waren voor één of meerdere takken van de activiteit Leven en/of Niet Leven, moeten hun beroepskennis niet meer bewijzen voor de toen uitgeoefende activiteit (nevenverzekeringstussenpersonen: indien één jaar actief).
Zij worden voor de toekomst en zonder tijdslimiet vermoed te beschikken over de vereiste beroepskennis.

De verantwoordelijke die na die datum andere typen producten wensen aan te bieden moeten hun beroepskennis hiervoor wel kunnen aantonen van deze type producten.

Een PCP actief op 28 december 2018 wordt verondersteld te voldoen aan de kennis die gelijkwaardig is aan de nieuwe module 1.

Minimum examenlijst tijdens de overgangsperiode

Tijdens de overgangsperiode dient men geslaagd te zijn voor een minimaal aantal examens van het geschikte niveau om zich voor het eerst te kunnen inschrijven als verzekeringstussenpersoon of te worden aangesteld als EL, VVD of PCP en zo ook vrijgesteld te zijn van de toekomstige examens van toepassing vanaf 1 januari 2021.

De basiskennis van een PCP/subagent zijn onvoldoende om zich in te schrijven als tussenpersoon of te worden aangesteld als EL of VVD.

Minimale examenlijst gedurende de overgangsperiode:

 Modules van de toekomstige examens

 Minimum examens gedurende de overgangsperiode

 Module 1- Basiskennis

 • Wetgeving (= module 1.1 FA/ VVD + 1.2)
 • Gedragsregels (= module 1.3 FA)

 Module 2 -Niet leven

 • Algemene BA (= module 2.1 FA/ VVD + 2.2)
 • BA Motorrijtuigen (= module 3.1 FA)
 • Voertuigcasco (= module 3.2 FA)
 • Brand en natuurevenementen (= module 4.1 FA)
 • Andere schade aan goederen (= module 4.2 FA)
 • Ongevallen (= module 6.1 FA)
 • Ziekte (= module 6.2 FA)

 Module 3/4 - Leven

 • Tak 21 (module 5.1 en 5.2 FA/ VVD + 5.6)
 • Tak 23 (module 5.4 FA)
 • Antiwitwaswetgeving (module 5.7 FA)

De verwijzing naar de Febelfin Academy modules betreft het examensysteem van toepassing van januari 2015 tot december 2020.

De betrokken personen dienen minstens de gespecialiseerde examens af te leggen die in de minimum examenlijst per type product zijn opgenomen ook als zij niet alle betrokken producten verdelen.

De minimale examenlijst is ook van toepassing op de PCP die tijdens de overgangsperiode worden aangesteld, behalve de examens die specifiek zijn voor de VVD en andere verantwoordelijken.

De tijdens de overgangsperiode bekomen attesten en de vroeger uitgereikte attesten die overeenkomen met de minimum examenlijst blijven geldig voor een eerste inschrijving of een aanstelling tot 30 april 2022, tenzij bij weglating van meer dan 5 jaar.

De kandidaten die vóór 31 december 2020 ingeschreven zijn voor de erkende examens per verzekeringstak en die op die datum nog niet beschikken over alle attesten van de minimumlijst, verworven tijdens of vóór de overgangsperiode, mogen de ontbrekende examens en herexamens nog afleggen in het oud examensysteem tot en met 31 maart 2021.

Indien zij niet over alle vereiste attesten beschikken op 31 maart 2021, zullen de verantwoordelijken vanaf 1 april 2021 alle examens van de betrokken gespecialiseerde modules in het nieuw examensysteem moeten afleggen, in functie van hun distributieactiviteit. De PCP’s zullen enkel module 1 moeten afleggen in het nieuw examenstructuur.


Andere vragen in deze categorie