1. Home › 
 2. › 
 3. › 
 4. Welke zijn de nieuwe kennisvereisten in het kader van IDD?

Welke zijn de nieuwe kennisvereisten in het kader van IDD?

De Europese richtlijn over de verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive -IDD) heeft een grote weerslag op iedereen die verzekeringsproducten verdeelt. Er verandert heel wat voor de personen die een gereglementeerde functie beoefenen: de tussenpersonen, de effectieve leiders, de VVD’s en de PCP’:

Kom hieronder meer te weten over de weerslag van de IDD op de examens in verzekeringen.

NIEUW EXAMENSYSTEEM VANAF 1 JANUARI 2021

1. Nieuwe examenstructuur in 4 modules

Het uitvoeringsbesluit van 25 juni 2019 heeft de minimum kennisvereisten bepaald. Zij werden omgezet in een nieuw examenstructuur samengesteld uit 4 modules:

De nieuwe examenstructuur is van toepassing vanaf 1 januari 2021. 

In het nieuw examensysteem moeten de personen in contact met het publiek (PCP’s) enkel de examens van Module 1-Basiskennis afleggen.

De verantwoordelijken, namelijk de verzekeringstussenpersonen, hun effectieve leiders (EL) en hun verantwoordelijken voor de distributie (VVD) moeten de examens van volgende modules afleggen:

Module

   Onderwerp

PCP

Verantwoordelijken

1.

 Basiskennis (gemeenschappelijke kennis)

Ja

Ja

2.

 Verzekeringen Niet Leven

Neen

Ja (bij aanbod van verzekeringen Niet-Leven)

3.

 Verzekeringen Leven - algemeen

Neen

Ja (bij aanbod van levensverzekeringen)

4.

 Verzekeringen Leven met eenbeleggingscomponent

Neen

Ja (bij aanbod van levensverzekeringen met beleggingscomponent)

2. Inhoud van de nieuwe modules

Module 1 – Basiskennis

Module 1 is samengesteld uit twee sub-modules/examens:

Module 2 – Verzekeringen Niet Leven

Module 2 is samengesteld uit 4 sub-modules/examens:

De inhoud ervan is zeer gelijklopend met die van de modules 2, 3, 4 en 6 in de huidige structuur van Febelfin Academy.

Modules 3 en 4 - Verzekeringen Leven

De levensverzekeringen worden behandeld in twee modules:

Module 3 behandelt een aantal gemeenschappelijke juridische en technische onderwerpen die ook geldig zijn voor Module 4. Indien u levensverzekeringen met een beleggingscomponent aanbiedt, moeten beide modules worden afgelegd. Module 4 is dus niet geldig zonder module 3.

Verzekeringsdistributie IDD Klassikale opleiding met examen: Schrijf hier in

Verzekeringsdistributie IDD E-learning met examen: Schrijf hier in

3. Praktische modaliteiten van het examensysteem

De meeste modules zijn samengesteld uit meerdere sub-modules/examens. 
Om te slagen voor een module, moet men slagen voor alle examens van de sub-modules die er deel van uitmaken.

Er is geen opgelegde volgorde in het afleggen van de examens van de verschillende modules en sub-modules.

De gespecialiseerde modules (2, 3, 4) zijn enkel geldig mits het slagen van module 1 (= basismodule). Module 4 is enkel geldig mits het slagen van module 3.

De PCP’s beschikken over één jaar tijd vanaf het begin van hun activiteit om te slagen voor de twee examens van Module 1 (statuut van PCP in opleiding, mits begeleiding en toezicht van tussenpersoon, VVD of ervaren PCP). Hun werkgever moet ook hun ervaring kunnen bewijzen (= minimum 6 maanden). De ervaring in de hoedanigheid van PCP in opleiding wordt in aanmerking genomen.

Om een herexamen te mogen afleggen dient de deelnemer twee weken te wachten vooraleer zich opnieuw te kunnen schrijven voor de herkansing.

Je hebt vrijstelling voor het examen in verzekeringsdistributie in volgende gevallen:

 1. Je hebt een diploma 'Master' (of een daarmee gelijkgesteld diploma van voor 2005)
 2. je hebt een diploma 'Bachelor' (of een daarmee gelijkgesteld diploma van voor 2005) dat minstens 11 studiepunten (of een equivalent percentage) omvat in verband met technische bankaspecten. Opgelet: er bestaat geen lijst van goedgekeurde bachelordiploma's, de FSMA keurt goed op individuele basis.
 3. je hebt een met 1. of 2. gelijkgesteld buitenlands diploma.


4. Overgangsmaatregelen en minimum examenlijst van toepassing van 28 december 2018 tot 31 december 2020

Personen actief in een gereglementeerde functie op 28 december 2018

De personen onderworpen aan de vereiste beroepskennis die op 28 december 2018 al ingeschreven of aangesteld waren voor één of meerdere takken van de activiteit Leven en/of Niet Leven, moeten hun beroepskennis niet meer bewijzen voor de toen uitgeoefende activiteit (nevenverzekeringstussenpersonen: indien één jaar actief).
Zij worden voor de toekomst en zonder tijdslimiet vermoed te beschikken over de vereiste beroepskennis.

De verantwoordelijke die na die datum andere types van producten wensen aan te bieden moeten hun beroepskennis hiervoor wel kunnen aantonen.

Een PCP actief op 28 december 2018 wordt verondersteld te voldoen aan de kennis die gelijkwaardig is aan de nieuwe module 1.

Minimum examenlijst tijdens de overgangsperiode

Tijdens de overgangsperiode dient men geslaagd te zijn voor een minimaal aantal examens van het geschikte niveau om zich voor het eerst te kunnen inschrijven als verzekeringstussenpersoon of te worden aangesteld als EL, VVD of PCP en zo ook vrijgesteld te zijn van de toekomstige examens van toepassing vanaf 1 januari 2021.

De basiskennis van een PCP/subagent zijn is onvoldoende om zich in te schrijven als tussenpersoon of te worden aangesteld als EL of VVD.

Minimale examenlijst gedurende de overgangsperiode:

 Modules van de toekomstige examens

 Minimum examens gedurende de overgangsperiode

 Module 1- Basiskennis

 • Wetgeving (= module 1.1 FA/ VVD + 1.2)
 • Gedragsregels (= module 1.3 FA)

 Module 2 -Niet leven

 • Algemene BA (= module 2.1 FA/ VVD + 2.2)
 • BA Motorrijtuigen (= module 3.1 FA)
 • Voertuigcasco (= module 3.2 FA)
 • Brand en natuurevenementen (= module 4.1 FA)
 • Andere schade aan goederen (= module 4.2 FA)
 • Ongevallen (= module 6.1 FA)
 • Ziekte (= module 6.2 FA)

 Module 3/4 - Leven

 • Tak 21 (module 5.1 en 5.2 FA/ VVD + 5.6)
 • Tak 23 (module 5.4 FA)
 • Antiwitwaswetgeving (module 5.7 FA)

De verwijzing naar de Febelfin Academy modules betreft het examensysteem van toepassing van januari 2015 tot december 2020.

De betrokken personen dienen minstens de gespecialiseerde examens af te leggen die in de minimum examenlijst per type product zijn opgenomen ook als zij niet alle betrokken producten verdelen.

De minimale examenlijst is ook van toepassing op de PCP die tijdens de overgangsperiode worden aangesteld, behalve de examens die specifiek zijn voor de VVD en andere verantwoordelijken.

De tijdens de overgangsperiode bekomen attesten en de vroeger uitgereikte attesten die overeenkomen met de minimum examenlijst blijven geldig voor een eerste inschrijving of een aanstelling tot 30 april 2022, tenzij bij weglating van meer dan 5 jaar.

De verantwoordelijken die op 31 december 2020 niet beschikken over de attesten van de minimumlijst, verworven tijdens of vóór de overgangsperiode, zullen alle examens van de betrokken modules in het nieuw examensysteem moeten afleggen.
Wanneer een verantwoordelijke niet geslaagd is op een module of sub-module in 2020, dan is er geen mogelijkheid tot herkansing in 2021. Bij niet-slagen, zal hij de examens van de respectievelijke modules van het nieuwe examensysteem moeten afleggen volgens de distributieactiviteit waarin hij werkt
De PCP’s zullen vanaf dan echter enkel module 1 moeten afleggen.

5. Aanbod van Febelfin Academy voor het nieuw examensysteem

Om jou voor te bereiden op het nieuw examensysteem zal je beschikken over didactisch materiaal aangepast aan de nieuwe structuur die je hier kan terugvinden.

Deelnemers krijgen toegang tot:

Febelfin Academy stelt het nieuw didactisch materiaal ter beschikking  sinds de maand oktober aan de instellingen die de ondertekende licentiecontracten hebben teruggestuurd. Je kan na betaling hun examens voorbereiden volledig op afstand of, met een blended learning formule, wat een afstandstudie inhoudt alsook een coaching-sessie.

Bekijk hier het volledige examenaanbod in Verzekeringsdistributie IDD


Andere vragen in deze categorie