1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Welke zijn de eindtermen met betrekking tot IDD?

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31/12/2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Welke zijn de eindtermen met betrekking tot IDD?

De didactische eindtermen zijn de objectieven op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding, waaraan je dient te voldoen bij het afleggen van de IDD examens.

Je kan deze hieronder raadplegen per examen:

Download "Eindtermen Examen 1-1 - Basisexamen" (. PDF)

Download "Eindtermen Examen 1-2 - Basisexamen" (. PDF)

Download "Eindtermen Ex 2.1 BA verzekeringen en Rechtsbijstand" (. PDF)

Download "Eindtermen Ex 2.2 Motorrijtuig en hulpverlening" (. PDF)

Download "Eindtermen Ex 2.3 Zaakverzekeringen" (. PDF)

Download "Eindtermen Ex 2.4 PV andere dan leven" (. PDF)

Download "Eindtermen Ex 3.1 Leven algemeen Deel 1" (. PDF)

Download "Eindtermen Ex 3.2 Leven algemeen deel 2" (. PDF)

Download "Eindtermen Ex 4 Leven met een beleggingscomponent" (. PDF)


Andere vragen in deze categorie