1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Moet ik bijscholing volgen in verzekeringsdistributie?

Moet ik bijscholing volgen in verzekeringsdistributie?

Als tussenpersoon/verantwoordelijke persoon & effectieve leider of verantwoordelijke van de distributie

Om je inschrijving als tussenpersoon of als verantwoordelijke persoon (effectieve leider of verantwoordelijke van de distributie) te behouden, dien je het bewijs te leveren van in totaal 15 bijscholingsuren per periode van 1 jaar bij een vergunde opleidingsorganisator.

Voor nevenverzekeringstussenpersonen gaat het om 3 bijscholingsuren per jaar.

De verplichting tot bijscholing, en bijgevolg de eerste éénjarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de eerste  inschrijving als tussenpersoon of de aanstelling als betrokken verantwoordelijke persoon in verzekeringsdistributie.

Vanaf 1 januari 2024 moet het totale aantal bijscholingsuren voor minimaal 1/3 bestaan uit sectorspecifieke bijscholingsuren indien je bijscholing dient te volgen in 2 of meer gereglementeerde activiteiten. Als tussenpersoon of als verantwoordelijke persoon dien je dus minimaal 5 sectorspecifieke bijscholingsuren te behalen per jaar, als nevenverzekeringstussenpersoon gaat het over 1 sectorspecifiek bijscholingsuur. De overige bijscholingsuren, respectievelijk 10 en 2,  zijn naar eigen keuze in te vullen, algemeen of sectorspecifiek.

Indien je slechts voor 1 gereglementeerde activiteit bent ingeschreven, mag je onbeperkt algemene en/of sectorspecifieke bijscholingsuren inbrengen.

Gedurende de eerste 3 jaar die volgen op je eerste inschrijving als tussenpersoon of de aanstelling als betrokken verantwoordelijke persoon in verzekeringsdistributie, moeten op het totaal van 15 bijscholingsuren minstens 12 bijscholingsuren gericht zijn op het verwerven van beroepskennis en vakbekwaamheid inzake de producten of diensten die de facto worden verdeeld, ongeacht je inschrijving in 1 of meerdere gereglementeerde activiteiten.

Als PCP - persoon in contact met het publiek 

PCP's in verzekeringsdistributie dienen eveneens hun beroepskennis actueel en op peil te houden door bijscholing te volgen. In totaal gaat het om 15 bijscholingsuren per periode van één jaar. Er is geen individuele follow-up van het aantal bijscholingsuren, de werkgever is verantwoordelijk voor het collectief uitwerken en uitvoeren van een jaarlijks en geactualiseerd globaal opleidingsplan


Opgelet : Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31/12/2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren.
Bijvoorbeeld : ‘bank: 2u algemeen en 3u sectorspecifiek’. Tot 31 december 2023 geeft deze opleiding recht op 5 punten/uren in het bijscholingsdomein ‘bank- en beleggingsdiensten’.


Andere vragen in deze categorie