1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Wat is de duur van de vereiste ervaring?

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31/12/2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Wat is de duur van de vereiste ervaring?

De duur van de vereiste ervaring hangt voornamelijk af van de categorie verzekeringstussenpersoon:

Categorie tussenpersoon

Natuurlijke tussenpersoon/VVD/EL

PCP

Verzekeringsmakelaar

2 jaar*

6 maanden

Verzekeringsagent

1 jaar*

6 maanden

Verzekeringssubagent

6 maanden

6 maanden

Gevolmachtigde onderschrijver

2 jaar*

6 maanden

Nevenverzekeringstussenpersoon

-

-

*De duur van de ervaring wordt gehalveerd voor houders van:

Voor een PCP wordt de ervaring als ‘PCP in opleiding’ in aanmerking genomen. We verwijzen hier naar de website van de FSMA

De ervaring moet volledig worden opgedaan in de zes jaar die de aanvraag van de inschrijving of van de aanstelling voorafgaan.


Andere vragen in deze categorie