1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Welke zijn de bijscholingsvereisten in het kader van IDD?

Welke zijn de bijscholingsvereisten in het kader van IDD?

De Europese richtlijn over de verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive -IDD) heeft een grote weerslag op iedereen die verzekeringsproducten verdeelt. Er verandert heel wat voor de personen die een gereglementeerde functie beoefenen: de tussenpersonen, de effectieve leiders, de VVD’s en de PCP’. Sinds 1 januari 2020 geldt er een nieuw bijscholingssysteem.​​​​​​​ 

Meer info over het uitstel van reglementaire termijnen als gevolg van de Covid-19 maatregelen.

Kom hieronder meer te weten over de weerslag van de IDD op de bijscholing in verzekeringen.

BIJSCHOLINGSSYSTEEM SINDS 1 JANUARI 2020

Sinds 1 januari 2020 dienen alle betrokken personen (verzekeringsmakelaars, -agenten, -subagenten en hun EL, VVD en PCP) per jaar 15 uren bijscholing in verzekeringen te bewijzen om hun statuut te bewaren, met uitzondering van de nevenverzekeringstussenpersonen (en hun EL/VVD/PCP) die slechts 3 uren per jaar moeten bewijzen.

Tenzij voor de bijscholing van de PCP:

De verantwoordelijke personen (verzekeringstussenpersoon, EL, VVD) moeten gedurende de eerste drie jaren na hun inschrijving of aanstelling minimum 12 van de 15 bijscholingspunten besteden aan de kennis van de producten die door hen worden verdeeld of waarop zij toezicht uitoefenen.

Voor de PCP’s is het de werkgever die verantwoordelijk is voor het uitwerken en het uitvoeren van een jaarlijks globaal opleidingsplan, rekening houdend met de omvang en de aard van zijn activiteit en die van zijn PCP.
De werkgever moet dus geen individuele opvolging verzekeren, maar het bijhouden van de aanwezigheidslijsten is aangeraden.

Indien meer dan 15 punten werden verzameld in een bepaald jaar, mag het overschot worden overgedragen naar het volgende jaar, met een maximum van 15 punten (3 voor een nevenverzekeringstussenpersoon). 


Opgelet : dit bijscholingssysteem wordt geactualiseerd. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we je naar FAQ - Moet ik bijscholing volgen in verzekeringsdistributie

Bekijk hier het volledig bijscholingsaanbod


Andere vragen in deze categorie